(+99412) 597-38-98

dos. Hacıyeva N. H

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Hacıyeva Nailə Həbib q.

2

İxtisas

rus dili və ədəbiyyatı müəllimi, filoloq

3

Vəzifə

baş müəllim

4

Şöbə

Xarici dillər kafedrası

 

 Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1980-1985

rus dili və ədəbiyyatı müəllimi, filoloq

Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti (BDU)

Bakı səh., Zaid Xəlilov küç.

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2013-

baş müəllim

ATU, Xarici dillər kafedrası

Bakı, Mərdanov qardaşları, 98

2

1998-2013

baş müəllim

ATU, Rus dili kafedrası

Bakı, Mərdanov qardaşları, 98

3

1996-1998

baş müəllim

ATU, Xarici tələbələr üçün rus dili kafedrası

Bakı, Mərdanov qardaşları, 98

4

1995-1996

kaf.müdüri əvəzi

ATU, Xarici tələbələr üçün rus dili kafedrası

Bakı, Mərdanov qardaşları, 98

5

1988-1995

müəllim

ATU, Xarici tələbələr üçün rus dili kafedrası

Bakı, Mərdanov qardaşları, 98

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Средства связи между компонентами сложного синтаксического целого

Haciyeva N.H.

“Rus dili və ədəbiyyatı Azərbaycanda”, Bakı, “Mütərcim”, 2010

2

К изучению фразеологических еди-ниц в русском языке

Haciyeva N.H.

Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual prob-lemləri. Ali məktəblərarası məcmuə. Bakı, “Mü-tərcim”, 2013,1

3

Развитие речи студентов на основе связного текста

Haciyeva N.H.

Filologiya məsələləri, Bakı, “Elm və təhsil”, 2013, №2

4

Учебное пособие по русскому языку для студентов стоматологического фа-культета

Haciyeva N.H., Ə.C.Əlizadə, N.Ə.Əliyeva

Bakı, “Elm və təhsil”, 2015