(+99412) 597-38-98

b.m. İmanova K. X.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Kəmalə İmanova Xalid qızı

2

İxtisas

İngilis dili müəllimi

3

Vəzifə

Baş müəllim

4

Şöbə

Xarici dillər kafedrası

 

 Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1977-1982

İngilis dili müəl-limi

SSSR-nin 50 illiyi adina Azərbaycan Pe-dagoji Xarici Dillər İnstitutu (Azərbaycan Dillər Universiteti)

Rəşid Behbudov küç. 134

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2003-

Baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti Xarici dillər kafedrası

Mərdanov qardaşları 98

2

1988-2003

Müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti Xarici dillər kafedrası

Mərdanov qardaşları 98

3

1983-1988

Baş laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti Xarici dillər kafedrası

Mərdanov qardaşları 98

4

1978-1983

Laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti Xarici dillər kafedrası

Mərdanov qardaşları 98

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

6-10 aprel 2015

TEMPUS FLEPP - seminar

Tallin Universiteti, Estoniya

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

İngilis dili feillərinin morfoloji növlərində tarixi dəyi-şikliklər

İmanova K.X.

BSU, Elm və Cəmiyyət, Buraxılış I, Bakı, 2008, səh. 21-24

2

The History of idioms and fixed expressions

İmanova K.X.

BSU, Elm və Cəmiyyət, Buraxılış I, Bakı, 2008, səh. 25-27

3

Actual family problems reflected in Claire Kee-gan”s stories

İmanova K.X.

BSU, Elm və Cəmiyyət, Buraxılış I, Bakı, 2013, 58-61