(+99412) 597-38-98

b.m. Hüseynova L. A.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Lalə Hüseynova Aslan qızı

2

İxtisas

İngilis və alman dilləri müəllimi

3

Vəzifə

Baş müəllim

4

Şöbə

Xarici dillər kafedrası

 

 Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1981-1986

İngilis və Alman dilləri müəllimi

SSRİ-nin 50 illiyi adına APXDİ (Azərbaycan Dillər Universiteti)

R.Behbudov 134

  

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2011-

Baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti Xarici dillər kafedrası

Mərdanov qardaşları 98

2

1994-2011

Müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti Xarici dillər kafedrası

Mərdanov qardaşları 98

3

1986-1994

Baş laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti Xarici dillər kafedrası

Mərdanov qardaşları 98

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Amerika romantizmi və H.Lonqfello

Hüseynova L.A.

Azərbaycan Dillər Universiteti, Elmi xəbərlər № 12, 2003

2

H.Lonqfellonun “Koroğludan iqtibası”

Hüseynova L.A.

Mütərcim № 1-2, 2004

3

H.Lonqfellonun “Hayavata haqqında nəğmə” poema-sının kompozisiyası və süjeti

Hüseynova L.A.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Elmi Ax-tarışlar XVII, 2005

4

Sosiolinqvistika və üslübiyyat

Hüseynova L.A., Şərifova N.E.

BDU, Dil və ədəbiyyat 1(89), 2014