(+99412) 597-38-98

b.m. Məmmədova L. M.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Məmmədova Leyla Murad q.

2

İxtisas

rus dili və ədəbiyyatı müəllimi, filoloq

3

Vəzifə

baş müəllim

4

Şöbə

Xarici dillər kafedrası

 

 Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1989-1995

rus dili və ədəbiy-yatı müəllimi, filoloq

M.Ə. Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti

Bakı səh., Zaid Xəlilov küç.

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2013 -

baş müəllim

ATU, Xarici dillər kafedrası

Bakı, Mərdanov qardaşları, 98

2

2000-2013

baş müəllim

ATU, Rus dili kafedrası

Bakı, Mərdanov qardaşları, 98

3

1997-2000

stajor-müəllim

ATU, xarici tələbələr üçün Rus dili kafedrası

Bakı, Mərdanov qardaşları, 98

4

1995-1997

baş laborant

ATU, Rus dili kafedrası

Bakı, Mərdanov qardaşları, 98

5

1993-1995

Laborant

ATU, Rus dili kafedrası

Bakı, Mərdanov qardaşları, 98

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Национально - культурная специфика языковых единиц и некоторые виды переводческих транс-формаций художественного текста

T.A.Axundova

Filologiya məsələləri, Bakı, 2011, №6

2

Социолингвистический статус языков и некоторые проблемы лингводидактики в процессе препода-вания русского языка как иностранного в высших школах Азербайджана

O.D.Xəlilova

Filologiya məsələləri, Bakı, 2011, №10

3

Из опыта проведения урока по русскому языку в Азмедуниверситете

İ.S.Əliyeva

Filologiya məsələləri, Bakı, 2014, №6