(+99412) 597-38-98

b.m. Həsənzadə L. H.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Həsənzadə Leyla Hüseyn q.

2

İxtisas

rus dili və ədəbiyyatı müəllimi

3

Vəzifə

baş müəllim

4

Şöbə

Xarici dillər kafedrası

 

 Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1976-1981

rus dili və ədə-biyyatı

M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus Dili və Ədəbiyyatı İnstitutu (BSU)

Bakı şəh., S.Rüstəm, 33

2

2002-2007

Aspirant

AMEA-nın Ədəbiyyat İnstitutu

Bakı şəh.

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2013-

baş müəllim

ATU, Xarici dillər kafedrası

Bakı, Mərdanov qardaşları, 98

2

1988-2013

baş müəllim

ATU, Rus dili kafedrası

Bakı, Mərdanov qardaşları, 98

3

1986-1988

baş laborant

ATU, Rus dili kafedrası

Bakı, Mərdanov qardaşları, 98

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Поэтика прозы И.Гусейнова. (монография)

Həsənzadə L.H.

Bakı, “Nurlan”, 2008

2

Учебное пособие по русскому языку для студентов фармацевтического факультета АМУ

Həsənzadə L.H., T.A.Xəlilova,  T.A.Axundova, L.H.Həsənzadə, S.Ə.Səmədova, T.A.Cabarova

Bakı, “Elm və təhsil”, 2011, 208 s.

3

Проблема исторического синхронизма в романе Ч.Айтматова «Плаха»

Həsənzadə L.H., Quliyeva Ş.M.

Filologiya məsələləri. Bakı, “Elm və təhsil”, 2011, №2

4

Проблема «униженных и оскорбленных» в романе Ф.Достоевского «Преступление и наказание»

Həsənzadə L.H., Quliyeva Ş.M.

Filologiya məsələləri. Bakı, “Elm və təhsil”, 2011, №10

5

Дидактический материал по русскому язы-ку к учебнику «Русский язык» Т.Халиловой

Həsənzadə L.H., Əliyeva N.Ə.

Bakı,”Təbib”,2014

6

Терминологический минимум для инос-транных студентов АМУ

Həsənzadə L.H.

Bakı,”Təbib”,2016