(+99412) 597-38-98

b.m. Kazımova İ. İ.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

İrina Kazımova İvanovna

2

İxtisas

Rus dili və ədəbiyyatı

3

Vəzifə

Baş müəllim

4

Şöbə

ATU Xarici dillər kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1975-1979

Rus dili və ədəbiyyatı müəllimi

M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqojı rus dili və ədəbiyyatı İnstitutu (Bakı Slav-yan Universiteti)

Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Su-leyman Rüstəm küçəsi

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2013 -

Baş müəllim

ATU Xarici dillər kafedrası

Mərdanov qardaşları 98

2

2008-2013

Tədris hissə müdiri, baş müəl

ATU Rus dili kafedrası

Mərdanov qardaşları 98

3

2003-2008

Tədris hissə müdiri

ATU Rus dili kafedrası

Mərdanov qardaşları 98

4

1998-2003

Müəllim

ATU Rus dili kafedrası

Mərdanov qardaşları 98

5

1991-1998

Müəllim

ATU Xarici tələbələr ücün rus dili kafedrası

Mərdanov qardaşları 98

6

1989-1991

Saat hesabı üzrə müəllim

ATU Xarici tələbələr ücün rus dili kafedrası

Mərdanov qardaşları 98

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

“XIX əsrin I yarısı rus tarixi nəsrində mənəvi-vətənpərvərlik idealı” Dissertasiya mövzusu

İ.İ. Kazımova

Bakı Slavyan Universiteti

2

Проявление нравственно - патриотического идеaла в классицизме

İ.İ. Kazımova

Elmi xəbərlər. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nəzirliyi. ADU. Bakı, 2014. N1, 284-289s.

3

Патриотический идеал в историческом твор-честве писателей-декабристов 

İ.İ.Kazımova

Тагиевские чтения. Azərbaycan Respublikası Təh-sil Nəzirliyi. Bakı Slavyan Universiteti. Bakı, 2015. N1, 176-180s.  

4

 

 

Тема патриотического идеала в исторических повестях Н.М.Карамзина

İ.İ.Kazımova

Актуальные проблемы гуманитарных и есс-тественных наук. Москва, 2015 N8, 16-20c.

5

 

 

Взгляд А.С.Пушкина на исторические события

İ.İ.Kazımova

Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук. Bakı, 2008, N4, 132-136s.

6

 

 

Становление и развитие авторской идеи в произведениях исторического жанра фольклора и древнерусской литературы

İ.İ.Kazımova

Русский язык и литература в Азербайджане. Bakı, 1999, N4, 28-32s.