(+99412) 597-38-98

b.m. Səmədova S.Ə.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Səmədova Sevinc Əli q.

2

İxtisas

rus dili və ədəbiyyatı müəllimi

3

Vəzifə

baş müəllim

4

Şöbə

Xarici dillər kafedrası

 

 Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1974-1978

rus dili və ədə-biyyatı müəllimi

M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqojı rus dili və ədəbiyyatı İnstitutu (Bakı Slavyan Universiteti)

Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Su-leyman Rüstəm küçəsi

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2013 -

baş müəllim

ATU, Xarici dillər kafedrası

Bakı, Mərdanov qardaşları, 98

2

1998 - 2013

baş müəllim

ATU, Rus dili kafedrası

Bakı, Mərdanov qardaşları, 98

3

1995 - 1998

baş müəllim

ATU, xarici tələbələr üçün Rus dili kafedrası

Bakı, Mərdanov qardaşları, 98

4

1990 - 1995

müəllim

ATU,  xarici tələbələr üçün Rus dili kafedrası

Bakı, Mərdanov qardaşları, 98

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Использование грамматических таблиц на уроках русского языка

Səmədova S.Ə.

Filologiya məsələləri, Bakı, 2013, №5, s.92-96

2

Цели начального этапа обучения иностранных студентов русскому языку

Səmədova S.Ə.

Filologiya məsələləri, Bakı, 2014, №2, s.46-52

3

Методика преподавания русского языка студентам-иностранцам Азмедуниверситета

Səmədova S.Ə.

Filologiya məsələləri, Bakı, 2015, №8