(+99412) 597-38-98

b.m. Gərayzadə M. A.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Məlahət Gərayzadə Ağa Baba qızı

2

İxtisas

İngilis dili müəllimi

3

Vəzifə

Müəllim

4

Şöbə

Xarici dillər kafedrası

  

 Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1974-1979

İngilis dili müəl-limi

SSRİ-nin 50 illiyi adına Azərbaycan Pedaqoji Xa-rici Dillər İnstitutu (Azərbaycan Dillər Universiteti)

Rəşid Behbudov küç. 134

  

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1994-

Müəllim

Azərbaycan Tibb Universiseti Xarici dillər kafedrası

Mərdanov qardaşları 98

2

1993-1994

Saat hesabı müəllim

Azərbaycan Tibb Universiseti Xarici dillər kafedrası

Mərdanov qardaşları 98

  

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Мотивы одиночества в романе Джона Фаулза «Волхв»

Gərayzadə M.A.

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Universiteti, Humanitar Elmlərin Öyrənilməsinin Aktual Problemləri No2, Bakı, 2006

2

Тема войны в романе Джона Фаулза «Волхв»

Gərayzadə M.A.

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Universiteti, Humanitar Elmlərin Öyrənilməsinin Aktual Problemləri No4, Bakı, 2006

3

К осмыслению названия романа Джона Фаулза «Мантисса»

Gərayzadə M.A.

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dillər Universiteti, Elmi Xəbərlər No3, Bakı, 2006

4

Философская идея романа  Джона Фаул-за «Волхв»

Gərayzadə M.A.

Академия образователъных наук Грузии, Грузинслий технологический университет, Приложение к журналу «Вестник», Академия образователъ-ных наук Грузии. Труды, 10, Тбилиси, 2007