(+99412) 597-38-98

müəllim Məmmədova Z. Ə.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Zenfira Məmmədova Ələkbər qızı

2

İxtisas

İngilis dili müəllimi

3

Vəzifə

Müəllim

4

Şöbə

Xarici dillər kafedrası

 

 Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1966-1971

İngilis dili müəl-limi

M.F. Axundov adına Pedaqoji Dillər İnstitutu (Azərbaycan Dillər Universiteti)

R.Behbudov 134

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1985 -

Müəllim

ATU Xarici dillər kafedrası

Mərdanov qardaşları 98

2

1975-1985

Saat hesabı müəllim

ATU Xarici dillər kafedrası

Mərdanov qardaşları 98

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Dil siyasəti

Z.Məmmədova, X.Məmmədova

BDU, Dil və ədəbiyyat № 4 (84), Bakı, 2012, səh 99-101

2

Şəxsli təsirli fellərin yeni qramatik kateqoriyalarının inkişafı

Z.Məmmədova, S.Cəfərova

AMEA M. Fuzuli adına Əliyazmalar İnstitutu, Filologiya məsələləri № 2, Bakı, 2014

3

XVI və XVII əslərdə İngilis dilinin normallaşdırılması və çoğrafiyası-nın genişlənməsi

Z.Məmmədova

BSU, Elm və cəmiyyət №1, Bakı, 2010

4

Şəxsli təsirli fellərin yeni qrammatik kateqoriyalarının inkişafı

Z.Məmmədova, S.Cəfərova

BSU, Elm və cəmiyyət №1, Bakı. 2010