(+99412) 597-38-98

müəllim İbrahimova İ. R.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

İradə İbrahimova Rza qızı

2

İxtisas

İngilis və fransız dilləri müəllimi

3

Vəzifə

Müəllim

4

Şöbə

Xarici dillər kafedrası

 

 Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1977-1982

İngilis və fran-sız dilləri müəl-limi

SSRI-nin 50 illiyi adına Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutu (Azərbaycan Dillər Universiteti)

Bakı şəhəri Rəşid Behbudov küç. 134

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1994-

Müəllim

ATU, Xarici dillər kafedrası

Mərdanov qardaşları 98

2

1992-1994

Saat hesabı müəllim

ATU, Xarici dillər kafedrası

Mərdanov qardaşları 98

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

 

 

 

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Ədəbi ingilis dilinin yaranma tarixi haqqında

İbrahimova İ.R.

ADU, Elmi Xəbərlər №1, Bakı, 2004, səh. 168-171

2

The Historical origin of American Lexicography

İbrahimova İ.R.

ADU, Elmi Xəbərlər №1, Bakı, 2009, səh. 162-166

3

The Historical origin of English Lexicography

İbrahimova İ.R.

ADU, Elmi Xəbərlər №2, Bakı, 2008, səh. 135-140

4

Dialektik, etimoloji və ideoqrafik lüğətlər

İbrahimova İ.R.

ADPU, Elmi Xəbərlər №1, Bakı, 2014, səh. 265-268

5

Dahi Ulu öndərimiz H.Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş məqalə

İbrahimova İ.R.

ATU, Təbib qəzeti, 30 aprel 2013, səh. 4