(+99412) 597-38-98

müəllim İsmayılova Ç. N.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Çimnaz İsmayılova Nurullah qızı

2

İxtisas

İngilis dili müəllimi

3

Vəzifə

Müəllim

4

Şöbə

Xarici dillər kafedrası

 

 Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1975-1980

İngilis dili müəllimi

SSRİ-nin 50 illiyi adına APXDİ (Azər-baycan Dillər Universiteti)

Bakı şəhəri, R.Behbudov 134

2

1988-1991

Pedaqogika nəzəriy-yəsi və tarixi

Azərbaycan ETPEİ (indiki Təhsil Prob-lemləri İnstitutu) əyani aspirantura

Bakı şəhəri, Z.Əliyeva 40

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1996-

Müəllim

ATU, Xarici dillər kafedrası

Mərdanov qardaşları 98

2

1992-1996

Saat hesabı müəllim

ATU, Xarici dillər kafedrası

Mərdanov qardaşları 98

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

2014, iyun

TEMPUS FLEPP (İxtisas  yönümlü  xarici dil təlimi) layihəsi çərçivəsində keçirilən təlimlər

Tacikistan Respublikası, Düşənbə şəhəri, İbn Sina adına Tibb Universiteti

2

2015, yanvar

TEMPUS FLEPP (İxtisas yönümlü xarici dil təlimi) layihəsi çərçivəsində keçirilən təlimlər

Böyük Britaniya, Qlazqo Universiteti

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Ünsiyyət mədəniyyətinin formalaşdırılması gələcək müəllimlərin peşə hazırlığının əsas amili kimi

Ç.N.İsmayılova

Respublika ali məktəblərarası elmi-metodik konfransın materialları, Bakı, 1994

2

English-Azerbaijan-Russian Medical Dic-tionary

A.H.Qarayev,D.E.Sultanova, R.H.Hüseynova,Ç.N.İsmayılova

Nurlan nəşriyyatı, Bakı, 2001

3

Peşə kompetensiyaları müəllimin profes-sional hazırlığının əsası kimi

Ç.N.İsmayılova

“Müəllim hazırlama siyasəti və prob-lemləri” beynəlxalq konfransın material-ları, Bakı, 2007

4

Universitetdə keyfiyyətin menecement sis-teminin yaradılması mühüm təhsil innova-siyasıdır

Ç.N.İsmayılova, İ.B.Əhmədov

AMEA xəbərləri, Elm və innovasiya se-riyası №3 (7), Bakı, 2011

5

ATU “Xarici dil” proqramı

Ç.N.ismayılova, Z.Məmmədova

Bakı, 2014

6

Milli Universitetlərdə elektron test siste-minin təkmilləşdirilməsi imkanları

İ.B.Əhmədov, Ç.N.İsmayılova

“Təhsil sistemində monitorinq və qiymət-ləndirmənin yeri” adlı Respublika Elmi-praktik konfransının materialları, Bakı, 27 aprel, 2012

7

Davranış estetikasi tərbiyəsinə dair

Ç.N.İsmayılova

Azərbaycan Respublikası Ali məktəbləri gənc tədqiqatçılarının XIV Respublika elmi konfransının materialları, 26-27 de-kabr, Bakı, 1991

8

İnformasiya  cəmiyyəti və Gənclik

Ç.N.İsmayılova

“Regionların sosial-iqtisadi inkişafında gənclərin rolu” adlı ümumrespublika konfransının tezisləri, Bakı, 2006

9

Təhsildə informasiya texnologiyalarının tətbiqi mühüm innovasiya mənbəyidir

Ç.N.İsmayılova

III Beynəlxaq elmi praktik konfransın materialları, Bakı, 2009