(+99412) 597-38-98

müəllim Cəfərova S. Z-K

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Sevinc Cəfərova  Zakir-Kərim qızı

2

İxtisas

İngilis dili müəllimi

3

Vəzifə

Müəllim

4

Şöbə

Xarici dillər kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1980-1985

İngilis dili müəllimi

SSRİ-nin 50 illiyi adına APXDİ (Azərbaycan Dil-lər Universiteti)

R.Behbudov 134

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1996-

Müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti Xarici dillər kafedrası

Mərdanov qardaşları 98

2

1994-1996

Saat hesabı müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti Xarici dillər kafedrası

Mərdanov qardaşları 98

  

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

German dillərindən alınma sözlər

Sultanov Z.M.

Milli Aviasiya Akademiyası, Elmi Məcmuələr № 2, cild 6, Bakı, 2004, səh. 86

2

Orta və Yeni İngilis dili dövründə alınma sözlər

Sultanov Z.M.

Abiyeva V.G.

BDU, Dil və Ədəbiyyat №2(62), Bakı, 2008, səh. 238

3

Şəxs əvəzlikləri, onların kateqoriyaları

Sultanov Z.M.

Abiyeva V.G.

BDU, Dil və Ədəbiyyat №6(66), Bakı, 2008, səh. 41

4

Müasir İngilis dilində feil qrupu

Sultanov Z.M.

Sultanov

BDU, Dil və Ədəbiyyat №2(78), Bakı, 2011, səh. 11

5

Orta İngilis dili dövründə skandinav və fransız dillərindən ingilis dilinə keçən söz və terminlər

Z.M.Sultanov

Abiyeva V.G.

BDU, Dil və Ədəbiyyat №2(94), Bakı, 2015, səh. 46