Elmlər doktoru hazırlığı üzrə doktoranturaya qəbul üçün sənədlərin siyahısı

 • Rektorun adına ərizə
 • kadrların şəxsi qeydiyyat vərəqəsi.
 • tərcümeyi-hal
 • 3X4-ə 2 ədəd fotoşəkil
 • İş yerindən xasiyyətnamə
 • İş stajı olanlar üçün əmək kitabçasından çıxarış
 • çap olunmuş elmi işlərin siyahısı, onların surəti və ya seçilmiş ixtisas üzrə referat.
 • ali təhsil müəsisəsinin bitirmək haqqında diplomun təsdiq edilmiş surəti. (xarici ölkələrdə təhsil almış Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün təhsil haqqında sənədlərin tanınması haqqında şəhadətnamə) 
 • şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti
 • internaturanı qurtarmaq haqqında şəhadətnamənin surəti (təsdiq olunmuş)
 • ordinaturanı qurtarmaq haqqında vəsiqənin surəti (təsdiq olunmuş)
 • imtahan məqbul kitabçasından çıxarış.
 • tibbi arayış (086 nömrəli forma)
 • fəlsəfə doktoru diplomunun notarial təstiqlənmış sürəti
 • əmək kitabçasından çıxarış (təstiqlənmiş)
 • kağız qovluq