(+99412) 597-38-98

müəllim Səfixanova A. H.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Afət Səfixanova Hacıxan qızı

2

İxtisas

İngilis dili və fransız dili müəllimi

3

Vəzifə

Müəllim

4

Şöbə

Xarici dillər kafedrası

 

 Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1983-1988

İngilis dili və fransız dili müəllimi

SSRİ-nin 50 illiyi adina APXDİ (Azərbay-can Dillər Universiteti)

R.Behbudov küçəsi 134

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1996-

Müəllim

ATU Xarici dillər kafedrası

Mərdanov qardaşları 98

2

1995-1996

Saat hesabı müəllim

ATU Xarici dillər kafedrası

Mərdanov qardaşları 98

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Dioloji nitq və onun inkişaf etdirilməsində texniki vasitələrdən istifadə

Səfixanova A.

BDU, Dil və ədəbiyyat №1(26), Bakı, 2000, səh. 138-142

2

XIV əsrin  sonlarında London dialekti və ədəbiyyatın inkişafı

Səfixanova A.

AMEA Milli Aviasiya Akademiyası, Elmi məcmuələr №1,  cild 5, 2003, səh. 63-65

3

Orta və yeni ingilis dili dövründə qədim prefikslər

Səfixanova A.

BDU, Dil və ədəbiyyat №46(42), Bakı, 2004, səh. 45-46

4

Tibb  terminlərinin formalaşması yolları

Səfixanova A. Abiyeva V

BDU, Dil və ədəbiyyat №6(60), Bakı, 2007, səh. 45-47

5

İngilis dili qramatikasının tarixi inkişafı və quruluşu  haqqında

Səfixanova A. Abiyeva V

BDU, Dil və ədəbiyyat №1(89), Bakı, 2014, səh. 73-75