(+99412) 597-38-98

müəllim Hüseynova Z. S.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Zülfiyyə Hüseynova Səlim qızı

2

İxtisas

İngilis dili müəllimi

3

Vəzifə

Müəllim

4

Şöbə

Xarici dillər kafedrası

 

 Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1987 - 1992

İngilis dili müəl-limi

SSRİ-nin 50 illiyi adına Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər İnstitu (Azərbaycan Dillər Universiteti)

R.Behbudov 134

  

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1999-

Müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti Xarici dillər kafedrası

Mərdanov qardaşları 98

2

1992-1999

Baş laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti Xarici dillər kafedrası

Mərdanov qardaşları 98 

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Müasir dövrdə xarici dil dərslərində şifahi nitq bacarıqlarının qiymətləndərilməsi

Hüseynova S.Z.

BDU, Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, Bakı, 2002, səh. 127-129

2

Müasir ingilis dilində indiki zaman feili sifətin sintaktik və üslubi xüsusiyyətləri

Hüseynova S.Z.

BSU, Elm və cəmiyyət, Bakı, 2006, səh. 20-23

3

Orta və yeni ingilis dili dövründə lüğətin inkişafı və bəzi qədim sözlərin itməsi haqqında

Hüseynova S.Z.

BSU, Elm və cəmiyyət, Bakı, 2009, səh. 7-11

4

İngilis milli ədəbi dilinin formalaşması haqqında

Hüseynova S.Z.

BDU, Dil və Ədəbiyyat № 3 (83), Bakı, 2012, səh. 332-333

5

Dil və nitq arasında qarşılıqlı münasibətlər

Hüseynova S.Z., Məmmədova X.N.

BDU, Dil və Ədəbiyyat № 4 (84), Bakı, 2012, səh. 99-101