(+99412) 597-38-98

müəllim Məmmədova X. N.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Xumar Məmmədova Nemət qızı

2

İxtisas

İngilis dili müəllimi

3

Vəzifə

Müəllim

4

Şöbə

Xarici dillər kafedrası

 

 Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1974-1979

İngilis dili müəllimi

SSRİ-nin 50 illiyi adına APXDİ (Xa-rici Dillər Universiteti)

Bakı şəhəri, R.Behbudov 134

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2001-

Müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti Xarici dillər kafedrası

Mərdanov qardaşları 98

2

2000-2001

Saat hesabı müəl-lim

Azərbaycan Tibb Universiteti Xarici dillər kafedrası

Mərdanov qardaşları 98 

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Dil və nitq arasında qarşılıq

Məmmədova X.N. Hüseynova Z.S

BDU, Dil və ədəbiyyat №4 (84), Bakı, 2012, səh 99-101

2

Heydər Əliyev və Azərbaycan dili

Məmmədova X.N.

ATU, Xalqa, dövlətə, vətənə səadət nümunəsi, Bakı, 2008, səh 114-119

3

Dil siyasəti

Məmmədova X.N. Məmmədova Z.Ə.

BDU, Dil və ədəbiyyat №4 (84), Bakı, 2012, səh 99-101

4

İngilis dilində ismin kate-qoriyasının tarixi haqqında

Məmmədova X.N.

BSU, Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual prob-lemləri №5, Bakı, 2005, səh 118-120