(+99412) 597-38-98

müəllim Pənahlı S. T.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Sura Pənahlı Tariyel qızı

2

İxtisas

İngilis dili müəllimi

3

Vəzifə

Müəllim

4

Şöbə

Xarici dillər kafedrası

 

 Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

2000-2004

İngilis dili və ədə-biyyatı

Azərbaycan Dillər Universiteti

Bakı şəhəri, Rəşid Behbudov küç. 134

2

2004-2007

İngilis dili

Azərbaycan Dillər Universiteti

Bakı şəhəri, Çapayev küçəsi

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2009-

Müəllim

ATU, Xarici Dillər kafedrası

Mərdanov qardaşları 98

2

2007-2009

Baş laborant

ATU, Xarici Dillər kafedrası

Mərdanov qardaşları 98

  

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

07.2015-08.2015

Alman dili kursu      

Almaniya, Beliefield şəhəri

  

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

İngilis dilində prefikslər

Pənahlı S.T.

Elmi axtarışlar № 4, 2008

2

Prefikslər – Affikslərin bir növü

Pənahlı S.T.

Azərbaycan Filologiyasının aktual problemləri. Elmi-nəzəri konfransın materialları (X kitab). Bakı – Sabah – 2008

3

Prefiksasiya – Qrammatik üsulun tərkib hissəsi kimi

Pənahlı S.T.

Filologiya məsələləri № 5. Bakı – 2008

4

Prefikslərin termin yaradıcı-lığındakı yeri və rolu

Pənahlı S.T.

Terminologiya məsələləri - 2012

5

Prefikslərin tarixi morfoloji təşəkkülü

Pənahlı S.T.

Beynəlxalq Elmi-nəzəri jurnal 2(82), Bakı, 2012

6

Prefikslərin termin yaradıcıl-ığındakı yeri və rolu

Pənahlı S.T.

Terminologiya məsələləri, 2013

7

Морфологически особенности префиксов

Pənahlı S.T.

Филологические науки № 1 (31) Часть 1, 2014

8

Müxtəlif sistemli dillərdə inkarlıq, əkslik və ziddiyyət məzmunlu sözlər yaradan prefikslər

Pənahlı S.T.

Azərbaycan Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçi-lik İnstitutu № 2. Bakı 2014