(+99412) 597-38-98

müəllim Şahmalıyeva N. Ə.

Qısa məlumat

1

Ad , soyad, ata adı

Nübar Şahmalıyeva Əkrəm qızı

2

İxtisas

İngilis dili müəllimi

3

Vəzifə

Müəllim

4

Şöbə

Xarici dillər kafedrası

 

 Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1999-2003

Filologiya ingilis dili

Azərbaycan Dillər Universiteti

Rəşid Behbudov 134

2

2003-2005

Dilşünaslıq

Azərbaycan Dillər Universiteti

Rəşid Behbudov 134

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2010 -

Müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti Xarici dillər kafedrası

Mərdanov qardaşları 98

 

 

 

   

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Xarici dilin mənimsənilməsində nitq si-tuasiyalarının rolu

Şahmalıyeva N.

ADU, Elmi xəbərlər № 4, Bakı, 2011, səh. 375-381

2

Xarici dilin mənimsənilməsində dillərin qarşılıqlı təsirinin pedoqoji xüsusiyyətləri

Şahmalıyeva N.

İsmayılova Ç.

ADU, Elmi xəbərlər № 4, Bakı, 2011, səh. 409-415

3

Sifət söz birləşməsinin komponenti kimi

Şahmalıyeva N.

AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutuTədqiqlər № 2, Bakı, 2014, səh. 151-156