(+99412) 597-38-98

müəllim Alcanova A. C.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Aygün Alcanova Cavid q.

2

İxtisas

İngilis dili müəllimi

3

Vəzifə

Müəllim

4

Şöbə

Xarici dillər kafedrası

  

 Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

2000-2004

Filologiya

Azərbaycan Dillər Universiteti

Bakı şəhəri, Rəşid Behbudov 134

2

2004-2006

Dilşünaslıq

Azərbaycan Dillər Universiteti

Bakı şəhəri, Rəşid Behbudov 134

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2012-

Müəllim

ATU-nun Xarici Dillər kafedrası

Bakı şəhəri, Mərdanov qardaşları 98

2

2009-2012

Baş laborant

ATU-nun Xarici Dillər kafedrası

Bakı şəhəri, Mərdanov qardaşları 98

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

İngilis dilində qrammatik forma yaradan vasi-tələr və onların tarixi inkişafı

Alcanova A.C.

Dil və ədəbiyyat BDU. Beynəlxalq Elmi-nəzəri jurnal. Bakı, 2013

2

Azərbaycan dilçiliyində feillərin leksik-semantik təsnifatına bir nəzər

Alcanova A.C.

AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu № 2, Bakı-2014