(+99412) 597-38-98

müəllim Quliyeva Ş.M.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Quliyeva Şərqiyə Mahmud q.

2

İxtisas

rus dili və ədəbiyyatı müəllimi

3

Vəzifə

müəllim

4

Şöbə

Xarici dillər kafedrası

 

 Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1978-1983

rus dili və ədəbiyyatı müəllimi

M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus Dili və Ədəbiyyatı İnstitutu (BSU)

Bakı şəh., S.Rüstəm, 33

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2013-

müəllim

ATU, Xarici dillər kafedrası

Bakı, Mərdanov qardaşları, 98

2

1991-2013

müəllim

ATU, Rus dili kafedrası

Bakı, Mərdanov qardaşları, 98

3

1989-1991

baş laborant

ATU, Rus dili kafedrası

Bakı, Mərdanov qardaşları, 98

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Учебное пособие по русскому языку для сту-дентов фармацевтического факультета АМУ

T.A.Xəlilova,  T.A.Axundova, L.H.Həsənzadə,S.Ə.Səmədova, T.A.Cabarova, Quliyeva Ş.M.

Bakı, “Elm və təhsil”, 2011, 208 s.

2

Проблема исторического синхронизма в романе Ч.Айтматова «Плаха»

L.H.Həsənzadə , Quliyeva Ş.M.

Filologiya məsələləri. Bakı, “Elm və təhsil”, 2011, №2

3

Проблема «униженных и оскорбленных» в ро-мане Ф.Достоевского «Преступление и нака-зание»

L.H.Həsənzadə, Quliyeva Ş.M.

Filologiya məsələləri. Bakı, “Elm və təhsil”, 2011, №10

4

Обучение русскому языку в Азмедуниверситете на материале текстов по специальности

 

Filologiya məsələləri. Bakı, “Elm və təhsil”, 2015, №8