Fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə doktoranturaya qəbul üçün sənədlərin siyahısı

- rektorun adına ərizə
- kadrların şəxsi qeydiyyat vərəqəsi.
- tərcümeyi-hal
- 3x4-ə 2 ədəd fotoşəkil
- İş yerindən xasiyyətnamə
- İş stajı olanlar üçün əmək kitabçasından çıxarış
- çap olunmuş elmi işlərin siyahısı, onların surəti və ya seçilmtiş ixtisas üzrə referat.
- ali təhsil müəsisəsinin bitirmək haqqında diplomun təsdiq edilmiş surəti. (xarici ölkələrdə təhsil almış Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün təhsil haqqında sənədlərin tanınması haqqında şəhadətnamə)
- şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti
- internaturanı qurtarmaq haqqında şəhadətnamənin surəti (təsdiq olunmuş)
- ordinaturanı qurtarmaq haqqında vəsiqənin surəti (təsdiq olunmuş)
- imtahan məqbul kitabçasından çıxarış.
- əmək kitabçasında çıxarış (təstiqlənmiş)
-  kağız qavluq