(+99412) 597-38-98

b.lab. Həsənova R.C.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Həsənova Reyhan Cəlal q.

2

İxtisas

Rus dili və ədəbiyyatı müəllimi

3

Vəzifə

Baş laborant

4

Şöbə

Xarici dillər kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1986-1991

Rus dili və ədəbiyyatı müəllimi

M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus Dili və Ədəbiyyatı İnstitutu (BSU)

Bakı şəhəri, S.Rüstəm küçəsi 33

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2013-

Baş laborant

ATU, Xarici dillər kafedrası

Bakı, Mərdanov qardaşları, 98

2

1992-2013

Baş laborant

ATU, Rus dili kafedrası

Bakı, Mərdanov qardaşları, 98

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Церковно-славянизмы и архаизмы в поэме А.С.Пушкина «Борис Годунов» как отражение колорита эпохи

Həsənova R.C.

Cabarova T.A.

“Pedaqoji Universitetinin Xəbərləri”, Bakı, ADPU, 2004

2

Учебное пособие по русскому языку для студентов педиатрического факультета Азербайджанского медицинского университета

T.A.Xəlilova, Z.B.Məmmədova, Həsənova R.C.

ATU, “Təbib”, Bakı, 2008