(+99412) 597-38-98

b.lab. Cabbarova T.A.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Cabarova Töhrə Arif

2

İxtisas

Filoloq, rus dili və ədəbiyyatı müəllimi

3

Vəzifə

Baş laborant

4

Şöbə

Xarici dillər kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1988-1994

Filoloq, rus dili və ədəbiyyatı müəllimi

M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti

Bakı şəh., Zaid Xəlilov küç

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2013-

Baş laborant

ATU, Xarici dillər kafedrası

Bakı, Mərdanov qardaşları, 98

2

1998-2013

Baş laborant

ATU, Rus dili kafedrası

Bakı, Mərdanov qardaşları, 98

3

1996-1997

Laborant

ATU Rus dili  kafedrası

Bakı, Mərdanov qardaşları, 98

4

1991-1995

Baş preparator

ATU, Rus dili kafedrası

Bakı, Mərdanov qardaşları, 98

5

1985-1991

Baş preparator

ATU, Uşaq xəstəlikləri kafedrası

Bakı, Barinov-Telnov kəsişm

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Историзм А.С.Пушкина в трагедии

Cabarova T.A.

“Pedaqoji Universitetinin Xəbərləri”, Bakı, ADPU, 2004

2

Церковно-славянизмы и архаизмы в поэме А.С.Пушкина «Борис Годунов» как отражение колорита эпохи

Cabarova T.A.,

Həsənova R.C.

“Pedaqoji Universitetinin Xəbərləri”, Bakı, ADPU, 2004

3

Учебное пособие по русскому языкудля студентов фармацевтического факультета АМУ

T.A.Xəlilova,  T.A.Axundova, L.H.Həsənzadə, S.Ə.Səmədova, Ş.M.Quliyeva,

Cabarova T.A.

Bakı, “Elm və təhsil”, 2011, 208s

4

Идея «победивших себя ради славы своего бога» в статье М.Горького «Праздник шиитов»

S.Ə.Kadiyeva,

Cabarova T.A.

ADMIU, Mədəniyyət dünyası, Bakı, 2006, XII buraxılış