(+99412) 597-38-98

b.lab. Musayeva X.E.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Xədicə Musayeva Elxan

2

İxtisas

Rus dili və ədəbiyyatı müəllimi

3

Vəzifə

Baş laborant

4

Şöbə

Xarici dillər kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

2017

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

M.F.Axundov adına APRƏİ (İndiki BSU)

Bakı, S.Rüstəm 33.

2

2008-2016

Dissertant

M.F.Axundov adına APRƏİ (İndiki BSU)

Bakı, S.Rüstəm 33.

3

1991-1997

Rus Dili və Ədəbiyyatı

M.F.Axundov adına APRƏİ (İndiki BSU)

Bakı, S.Rüstəm 33.

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2017-

Baş laborant

ATU, Xarici dillər kafedrası

Bakı, Mərdanov qardaşları 98

2

2013-2016

 Laborant

ATU, Xarici dillər kafedrası

Bakı, Mərdanov qardaşları 98

3

1999-2013

Laborant

ATU, Rus dili kafedrası

Bakı, Mərdanov qardaşları 98

4

1996-1999

Laborant

ATU, Xarici tələbələr üçün Rus dili kafedrası

Bakı, Mərdanov qardaşları 98

5

1992-1996

Preparator

ATU, Xarici tələbələr üçün Rus dili kafedrası

Bakı, Mərdanov qardaşları 98

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Концепт женщина в русской и азербайджанской паремиологии

Musayeva X.E.

Dil və Ədəbiyyat, BDU, Bakı, 2013

2

Женские черты в паремиологии

Musayeva X.E.

9-cu Beynəlxalq Elmi-Praktik Konfrans, Çex Respublikası, Praqa, 2013

3

Пословицы. Концепты и концептосфера

Musayeva X.E.

Doktorantların və gənc tədqiqatçıların 17 Respublika Elmi Konfransı, Bakı, 2013

4

Женский опыт азербайджанского народа

Musayeva X.E.

Tağıyev Oxuları, BSU, Bakı, 2014

5

Работа с паронимами на занятиях по русскому языку в вузе

Musayeva X.E.

Filologiya məsələləri, AMEA, AMEA, M.Füzulu ad. Əlyazmalar  İnstitutu,  Bakı, 2017