(+99412) 597-38-98

2020/2021-ci tədris ilinin yaz semestrinin kollokvium tarixləri

Müalicə-Profilaktika 1 fakültəsinin I kurs tələbələri üçün Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya – 2 (İngilis, alman və rus dilləri) fənni üzrə 2020/2021-ci tədris ilinin yaz semestrinin təqvim-mövzu planına uyğun keçiriləcək kollokvium tarixləri

QRUP

KOLLOKVİUM   TARİXLƏRİ

QEYD

KOLLOKVİUM 1

KOLLOKVİUM 2

1

120A1a

08.04.21 – 12:30

27.05.21 – 12:30

 

2

120A1b

09.04.21 – 08:30

21.05.21 – 08:30

 

3

120A2a

06.04.21 – 08:30

25.05.21 – 08:30

 

4

120A2b

06.04.21 – 10:30

25.05.21 – 10:30

 

5

120A3a

08.04.21 – 14:30

27.05.21 – 14:30

 

6

120A3b

08.04.21 – 10:30

27.05.21 – 10:30

 

7

120A4a

07.04.21 – 12:30

26.05.21 – 12:30

 

8

120A4b

08.04.21 – 08:30

27.05.21 – 08:30

 

9

120A5a

08.04.21 – 12:30

27.05.21 – 12:30

 

10

120A5b

09.04.21 – 12:30

21.05.21 – 12:30

 

11

120A6a

08.04.21 – 14:30

27.05.21 – 14:30

 

12

120A6b

08.04.21 – 10:30

27.05.21 – 10:30

 

13

120A7a

09.04.21 – 10:30

21.05.21 – 10:30

 

14

120A7b

07.04.21 – 10:30

26.05.21 – 10:30

 

15

120A8a

07.04.21 – 12:30

26.05.21 – 12:30

 

16

120A8b

08.04.21 – 10:30

27.05.21 – 10:30

 

17

120A9a

09.04.21 – 10:30

21.05.21 – 10:30

 

18

120A9b

09.04.21 – 12:30

21.05.21 – 12:30

 

19

120A10a

06.04.21 – 10:30

25.05.21 – 10:30

 

20

120A10b

07.04.21 – 10:30

26.05.21 – 10:30

 

21

120A11a

08.04.21 – 14:30

27.05.21 – 14:30

 

22

120A11b

08.04.21 – 12:30

27.05.21 – 12:30

 

23

120A12a

08.04.21 – 10:30

27.05.21 – 10:30

 

24

120A12b

06.04.21 – 08:30

25.05.21 – 08:30

 

25

120A13a

08.04.21 – 10:30

27.05.21 – 10:30

 

26

120A13b

07.04.21 – 14:30

26.05.21 – 14:30

 

27

120A14a

08.04.21 – 08:30

27.05.21 – 08:30

 

28

120A14b

09.04.21 – 08:30

21.05.21 – 08:30

 

29

120A14c

09.04.21 – 14:30

21.05.21 – 14:30

 

30

120R1a

08.04.21 – 12:30

27.05.21 – 12:30

 

31

120R1b

09.04.21 – 08:30

21.05.21 – 08:30

 

32

120R2a

09.04.21 – 10:30

21.05.21 – 10:30

 

33

120R2b

07.04.21 – 14:30

26.05.21 – 14:30

 

34

120R2c

07.04.21 – 08:30

26.05.21 – 08:30

 

  

Müalicə-Profilaktika 2 fakültəsinin I kurs tələbələri üçün Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya – 2 (İngilis, alman və rus dilləri) fənni üzrə 2020/2021-ci tədris ilinin yaz semestrinin təqvim-mövzu planına uyğun keçiriləcək kollokvium tarixləri 

QRUP

KOLLOKVİUM   TARİXLƏRİ

QEYD

KOLLOKVİUM 1

KOLLOKVİUM 2

1

220A1a

08.04.21 – 10:30

27.05.21 – 10:30

 

2

220A1b

09.04.21 – 08:30

21.05.21 – 08:30

 

3

220A2a

09.04.21 – 10:30

21.05.21 – 10:30

 

4

220A2b

09.04.21 – 12:30

21.05.21 – 12:30

 

5

220A3a

08.04.21 – 14:30

27.05.21 – 14:30

 

6

220A3b

09.04.21 – 14:30

21.05.21 – 14:30

 

7

220A4a

08.04.21 – 10:30

27.05.21 – 10:30

 

8

220A4b

08.04.21 – 12:30

27.05.21 – 12:30

 

9

220A5a

09.04.21 – 10:30

21.05.21 – 10:30

 

10

220A5b

09.04.21 – 08:30

21.05.21 – 08:30

 

11

220A6a

09.04.21 – 10:30

21.05.21 – 10:30

 

12

220A6b

07.04.21 – 12:30

26.05.21 – 12:30

 

13

220A7a

08.04.21 – 12:30

27.05.21 – 12:30

 

14

220A7b

09.04.21 – 08:30

21.05.21 – 08:30

 

15

220A8a

09.04.21 – 10:30

21.05.21 – 10:30

 

16

220A8b

09.04.21 – 12:30

21.05.21 – 12:30

 

17

220A9a

09.04.21 – 14:30

21.05.21 – 14:30

 

18

220A9b

08.04.21 – 14:30

27.05.21 – 14:30

 

19

220A10a

09.04.21 – 12:30

21.05.21 – 12:30

 

20

220A10b

08.04.21 – 10:30

27.05.21 – 10:30

 

21

220A10c

08.04.21 – 12:30

27.05.21 – 12:30

 

22

220İ1a

08.04.21 – 08:30

27.05.21 – 08:30

 

23

220İ1b

08.04.21 – 10:30

27.05.21 – 10:30

 

24

220İ2a

09.04.21 – 12:30

21.05.21 – 12:30

 

25

220İ2b

09.04.21 – 12:30

21.05.21 – 12:30

 

26

220İ3a

07.04.21 – 08:30

26.05.21 – 08:30

 

27

220İ3b

07.04.21 – 10:30

26.05.21 – 10:30

 

28

220İ4a

08.04.21 – 12:30

27.05.21 – 12:30

 

29

220İ4b

08.04.21 – 14:30

27.05.21 – 14:30

 

30

220İ5a

09.04.21 – 10:30

21.05.21 – 10:30

 

31

220İ5b

07.04.21 – 14:30

26.05.21 – 14:30

 

32

220İ6a

08.04.21 – 12:30

27.05.21 – 12:30

 

33

220İ6b

08.04.21 – 14:30

27.05.21 – 14:30

 

34

220İ7a

09.04.21 – 08:30

21.05.21 – 08:30

 

35

220İ7b

09.04.21 – 10:30

21.05.21 – 10:30

 

36

220İ8a

08.04.21 – 10:30

27.05.21 – 10:30

 

37

220İ8b

09.04.21 – 08:30

21.05.21 – 08:30

 

  

İctimai-səhiyyə fakültəsinin I kurs tələbələri üçün Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya – 2 (İngilis, alman və rus dilləri) fənni üzrə 2020/2021-ci tədris ilinin yaz semestrinin təqvim-mövzu planına uyğun keçiriləcək kollokvium tarixləri 

QRUP

KOLLOKVİUM   TARİXLƏRİ

QEYD

KOLLOKVİUM 1

KOLLOKVİUM 2

1

320A1a

08.04.21 – 08:30

27.05.21 – 08:30

 

2

320A1b

09.04.21 – 08:30

21.05.21 – 08:30

 

3

320A2a

09.04.21 – 10:30

21.05.21 – 10:30

 

4

320A2b

07.04.21 – 14:30

26.05.21 – 14:30

 

5

320A2c

08.04.21 – 10:30

27.05.21 – 10:30

 

6

320R1a

09.04.21 – 12:30

21.05.21 – 12:30

 

7

320R1b

09.04.21 – 12:30

21.05.21 – 12:30

 

  

Fizioterapiya və reabilitasiya ixtisasının I kurs tələbələri üçün Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya – 2 (İngilis, alman və rus dilləri) fənni üzrə 2020/2021-ci tədris ilinin yaz semestrinin təqvim-mövzu planına uyğun keçiriləcək kollokvium tarixləri

QRUP

KOLLOKVİUM   TARİXLƏRİ

QEYD

KOLLOKVİUM 1

KOLLOKVİUM 2

1

320F1a

08.04.21 – 08:30

27.05.21 – 08:30

 

2

320F1b

08.04.21 – 10:30

27.05.21 – 10:30

 

3

320F2a

09.04.21 – 08:30

21.05.21 – 08:30

 

4

320F2b

09.04.21 – 10:30

21.05.21 – 10:30

 

  

Fizioterapiya və reabilitasiya ixtisasının I kurs tələbələri üçün Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya – 2 (İngilis, alman və rus dilləri) fənni üzrə 2020/2021-ci tədris ilinin yaz semestrinin təqvim-mövzu planına uyğun keçiriləcək kollokvium tarixləri 

QRUP

KOLLOKVİUM   TARİXLƏRİ

QEYD

KOLLOKVİUM 1

KOLLOKVİUM 2

1

320T1a

08.04.21 – 14:30

27.05.21 – 14:30

 

2

320T1b

08.04.21 – 12:30

27.05.21 – 12:30

 

3

320T1c

08.04.21 – 08:30

27.05.21 – 08:30

 

  

Stomatologiya fakültəsinin I kurs tələbələri üçün Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya – 2 (İngilis, alman və rus dilləri) fənni üzrə 2020/2021-ci tədris ilinin yaz semestrinin təqvim-mövzu planına uyğun keçiriləcək kollokvium tarixlər 

QRUP

KOLLOKVİUM   TARİXLƏRİ

QEYD

KOLLOKVİUM 1

KOLLOKVİUM 2

1

420A1a

09.04.21 – 10:30

21.05.21 – 10:30

 

2

420A1b

09.04.21 – 08:30

21.05.21 – 08:30

 

3

420A2a

09.04.21 – 10:30

21.05.21 – 10:30

 

4

420A2b

08.04.21 – 14:30

27.05.21 – 14:30

 

5

420A3a

09.04.21 – 14:30

21.05.21 – 14:30

 

6

420A3b

08.04.21 – 08:30

27.05.21 – 08:30

 

7

420A4a

09.04.21 – 14:30

21.05.21 – 14:30

 

8

420A4b

08.04.21 – 10:30

27.05.21 – 10:30

 

9

420A5a

07.04.21 – 12:30

26.05.21 – 12:30

 

10

420A5b

07.04.21 – 08:30

26.05.21 – 08:30

 

11

420A6a

07.04.21 – 12:30

26.05.21 – 12:30

 

12

420A6b

09.04.21 – 08:30

21.05.21 – 08:30

 

13

420A7a

08.04.21 – 10:30

27.05.21 – 10:30

 

14

420A7b

08.04.21 – 14:30

27.05.21 – 14:30

 

15

420A8a

08.04.21 – 10:30

27.05.21 – 10:30

 

16

420A8b

08.04.21 – 12:30

27.05.21 – 12:30

 

17

420A9a

09.04.21 – 08:30

21.05.21 – 08:30

 

18

420A9b

08.04.21 – 14:30

27.05.21 – 14:30

 

19

420R1a

08.04.21 – 10:30

27.05.21 – 10:30

 

20

420R1b

09.04.21 – 10:30

21.05.21 – 10:30

 

21

420İ1a

08.04.21 – 10:30

27.05.21 – 10:30

 

22

420İ1b

08.04.21 – 12:30

27.05.21 – 12:30

 

23

420İ2a

08.04.21 – 14:30

27.05.21 – 14:30

 

24

420İ2b

08.04.21 – 08:30

27.05.21 – 08:30

 

25

420İ3a

08.04.21 – 14:30

27.05.21 – 14:30

 

26

420İ3b

09.04.21 – 10:30

21.05.21 – 10:30

 

27

420İ4a

07.04.21 – 08:30

26.05.21 – 08:30

 

28

420İ4b

08.04.21 – 08:30

27.05.21 – 08:30

 

 

Əczaçılıq fakültəsinin I kurs tələbələri üçün Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya – 2 (İngilis, alman və rus dilləri) fənni üzrə 2020/2021-ci tədris ilinin yaz semestrinin təqvim-mövzu planına uyğun keçiriləcək kollokvium tarixləri 

QRUP

KOLLOKVİUM   TARİXLƏRİ

QEYD

KOLLOKVİUM 1

KOLLOKVİUM 2

1

520A1a

09.04.21 – 10:30

21.05.21 – 10:30

 

2

520A1b

09.04.21 – 12:30

21.05.21 – 12:30

 

3

520A2a

08.04.21 – 12:30

27.05.21 – 12:30

 

4

520A2b

09.04.21 – 10:30

21.05.21 – 10:30

 

5

520A3a

07.04.21 – 08:30

26.05.21 – 08:30

 

6

520A3b

09.04.21 – 12:30

21.05.21 – 12:30

 

7

520A4a

08.04.21 – 08:30

27.05.21 – 08:30

 

8

520A4b

08.04.21 – 10:30

27.05.21 – 10:30

 

9

520A5a

09.04.21 – 10:30

21.05.21 – 10:30

 

10

520A5b

09.04.21 – 10:30

21.05.21 – 10:30

 

11

520R1a

09.04.21 – 08:30

21.05.21 – 08:30

 

12

520R1b

09.04.21 – 10:30

21.05.21 – 10:30

 

13

520İ1a

08.04.21 – 12:30

27.05.21 – 12:30

 

 

Hərbi-tibb fakültəsinin I kurs tələbələri üçün Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya – 2 (İngilis, alman və rus dilləri) fənni üzrə 2020/2021-ci tədris ilinin yaz semestrinin təqvim-mövzu planına uyğun keçiriləcək kollokvium tarixləri 

QRUP

KOLLOKVİUM   TARİXLƏRİ

QEYD

KOLLOKVİUM 1

KOLLOKVİUM 2

1

620A1a

08.04.21 – 12:30

27.05.21 – 12:30

 

2

620A1b

09.04.21 – 12:30

21.05.21 – 12:30

 

3

620A1c

09.04.21 – 08:30

21.05.21 – 08:30

 

4

620S1(420A9c)

09.04.21 – 08:30

21.05.21 – 08:30