(+99412) 597-38-98

Elmi istiqamət

ATU Xarici dillər kafedrasının 2017/20-ci tədris illərinə planlaşdırdığı elmi işlər haqqında məlumat

Sıra №-si

Elmi istiqamətlərin, mövzuların, işlərin və mərhələlərin adları

İcraçı kafedra, mövzunun elmi rəhbər və məsul iştirakçılar

İcra  müddəti

 

 

 

İstiqamət: Tibb Universitetində xarici dil (ingilis, alman, fransız və rus dilləri) təlimi

 

 

 

1

Problem: I və II kurslarda xarici dil (ingilis, alman, fransız və rus dilləri) təlimi

 

 

 

 

Mövzu: Xarici dil (ingilis, alman, fransız və rus dilləri) təlim materiallarının təkmilləşdirilməsi

İsmayılova Ç.N.

Məmmədova S.B.

Məmmədova L.M.

Mehdiyeva H.H.

Əliyeva P.Ş.

2017

2020

 

İş: Tibbi təhsilin bakalavr pilləsi üçün Xarici dil (ingilis, alman, fransız və rus dilləri) təlimi üzrə tədris materiallarının yeniləşdirilməsi

 

 

 

 

Mərhələ 1. Xarici dil (ingilis, alman, fransız və rus dilləri) təlimi üzrə dərslik materiallarının təhlili

Məmmədova Z.Ş.

Məmmədova S.B.

İsmayılova Ç.N.

Mustafayeva Z.Q.

Hacıyeva N.H.

2017

2018

 

Mərhələ 2. Xarici dil (ingilis, alman, fransız və rus dilləri) təlimi üzrə dərslik materiallarının (mövzularının) yeniləşdirilməsi

Rəhimova G.S.

Hüseynova R.H.

Xəlilova T.Ə.

Mehdiyeva H.H.

2018

2018

 

Mərhələ 3. Xarici dil (ingilis, alman, fransız və rus dilləri) təlimi üzrə dərslik materiallarının (tapşırıqlar sisteminin) işlənilməsi

İbrahimova İ.R.

Şərifova N.E.

Həsənova A.A.

Mustafayeva Z.Q.

Kazımova İ.İ.

2019

2019

2

Problem: Hazırlıq kursu ingilis dili təlimi materiallarının yeniləşdirilməsi

 

 

 

 

Mövzu: Tibb Universiteti hazırlıq kursu ingilis dili təlimi materiallarının yeniləşdirilməsi

İsmayılova Ç.N.

Məmmədova S.B.

2018

2019

 

İş: Tibb Universiteti hazırlıq kursu ingilis dili təlimi materiallarının yeniləşdirilməsi

 

2016

2017

 

Mərhələ 1. Hazırlıq kursu ingilis dili təlimi (General English – Introductory Course) üzrə mövzuların işlənilməsi

Rəhimova G.S.

Səfixanova A.H.

2018

2019

 

Mərhələ 2. Hazırlıq kursu ingilis dili təlimi (General English – Introductory Course)  mövzuları əsasında tapşırıqların işlənilməsi

Hüseynova R.H.

Hüseynova L.A.

2019

2020