Universitetin əməkdaşları üçün tələb olunan iddiaçılıq sənədlərinin siyahısı

 Rektorun adına iddiaçı və ya dissertant kimi qəbul olunma xahişli ərizə
2.  Rektorun adına namizədlik minimumu imtahanı verilməsi üçün ərizə (ərizədə minimum imtahanını adı - «fəlsəfə» «xarici dil», «informatika» və ya «ixtisas» göstərilməlidir)
3.   Fotoşəkillə birlikdə kadrların şəxsi qeydiyyat uçot vərəqəsi (təsdiqlənmiş)
4.   Diplomun surəti (notariusda təsdiqlənmiş)
5.   Axırıncı iş yerindən xasiyyətnamə (təsdiqlənmiş)
6.   Tərcümeyi-hal (əlyazması)
7.   Foto 4 ədəd (3/4)
8.   İnternaturanı qurtarması haqqında şəhadətnamənin surəti (təsdiqlənmiş)
9.   Mövzunun təsdiqi haqqında çıxarışlar (kafedradan, problem komissiyasından və fakültə şuralarından)
10.  Annotasiya
11.  Elmi işin təqvim planı.
12.  Çap edilmiş elmi işlərin siyahısı (minimum 1-2 çap olunmuş məqalə)
13.  Çap edilmiş elmi işlərin surətləri  
14.  ATU - nun hesabına keçirilmiş ödəniş qəbzi
15.  Qovluq