Baş müəllim Tahirov İlqar Ağakişi oğlu

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

 Tahirov İlqar Ağakişi oğlu

2

İxtisas

Həkim-farmakoloq

3

Vəzifə

Baş müəllim

4

Şöbə

Farmakologiya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1983-1989

Həkim

Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu

Bakı, Bakıxanov, 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

01.II.1993

Assistent

Operativ cərrahlıq və tonaqrafik anatomiya kafedrası

Bakı ş. Bakıxanov prospekti, 23

2

07.X.2013-dən 2019 cu ilə qədər

Assistent

Farmakologiya kafedrası

Bakı ş. Bakıxanov prospekti, 23

3

2019 - cu ildən etibarən

Baş müəllim

Farmakologiya kafedrası

Bakı ş. Bakıxanov prospekti, 23

 

                                                              Dərslik, Dərs vəsaiti və metodik işləmələr

Dərslik, Dərs vəsaiti və metodik işləmələrin adı

Müəlliflər

Nəşir

1

Ümumi operativ cərrahlıq. Ətraflarda cərrahi əməliyyat

L.A.Məmmədov

F.C.Ceyranov

L.M.Hüseynov

C.İ.Əliyev

S.N.Yaqubov

X.Ə.Həsənova

İ.A. Tahirov

Təbib, Bakı-1998

2

Baş və boyunda cərrahi əməliyyatların topoqrafo-anotomik əsasları

L.A.Məmmədov

L.M.Hüseynov

S.N.Yaqubov

C.İ.Əliyev

C.A.Cəbrayılov

İ.A. Tahirov

H.Ə.Əkbərov

Təbib, Bakı-1998

3

Qarın nahiyəsinin topoqrafiyası və cərrahi əməliyyatları

L.A.Məmmədov

L.M.Hüseynov

S.N.Yaqubov

C.İ.Əliyev

C.A.Cəbrayılov

İ.A. Tahirov

Dərslik, Bakı-2002

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Böyrəklərdə daşların həll edilməsi üçün preparat

İ.A. Tahirov

Ş.A.Tahirov

C.V. Məmmədov

F.M.Sadıqov

M.M.Qəniyev

Azərbaycan, Bakı, 24.01.2008

2

Ürək-damar xəstəliklərinin müalicəsi üçün vasitə

İ.A. Tahirov

K.K. Musayev

Ş.A. Tahirov

Azərbaycan, Bakı, 16.11.2011

3

THE  EFFECT  OF  AN  EFFECTIVE  DOSE  OF  A  BIOLOGICALLY  ACTIVE  MIXTURE  OBTAINED FROM  FRAXİNUS EXCELSİORON  THE  AMOUNT  OF  LIPID  PEROXIDATION PRODUCTS    

Астана Медициналык журналы.// Казахстан, Нур-Султан:

2019, № 2, с.434-438

I. Takhirov,

V. Asmatov,

U. Majidova,

F. Abdulkerimova,

M. Ganiev

4

University THE EFFECT OF BIOLOGICALLY ACTIVE MIXTURES OBTAINED FROM FRAXINUS EXCELSIORAND PHLOMIS PUNGENS PLANTS FOR RESISTANCE TO HYPOXIA

ВАЛЕОЛОГИЯ ДЕНСАУЛЫҚ - АУРУ - САУЫҚТЫРУ 2019, №2, c. 96 - 99

I.A. TAKHIROV,

V.Y. ASMATOV, U.M. MAJIDOVA, F.D.

ABDULKERIMOVA,

M.M. GANIEV

5

Фармакологическая коррекция поведеенких эффектов типичных нейролептиков

Материалы Международной дистанционной научно-практической конференции «Modem approach of experimental and Preclinical pharmacology»

Xaрьков 2021, стр. 45-46

М.М. Ганиев

Г. Маджидова

С. Ваваева

С. Магеррамова

И. Тахиров

В.Я. Асметов

6

Azərbaycan florasında olan bəzi dərman bitkilərinin farmakoloji tədqiqinin nəticələri

Azərbaycan Tibb Universitetinin yaradılmasının 90, Azərbaycanda Ali əczaçılıq təhsiliniin 80 illik yubileyinə həsr edilmiş “Əczaçılığın müasir problemləri” mövzusunda V Beynəlxalq Elmi konqresin materialları

V.Y. Əsmətov

İ.A. Tahirov

M.M. Qəniyev

Cəmi:3 dərslik, 2 patent, 11 tezis, 12 məqalə