(+99412) 597-38-98

A Z Ə R B A Y C A N   T İ B B   U N İ V E R S İ T E T İ   üzrə

380 saylı   Ə M R

Bakı  şəhəri                                                                                                    “22“ dekabr 2016-cı il.

“Azərbaycan  Tibb Universitetində 2017-ci ildə Mülki müdafiənin təşkili barədə”
“Mülki müdafiə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu və “ Mülki müdafiənin təmin edilməsi barədə” Nazirlər Kabinetinin 25.09.1998-ci il tarixli 193 saylı qərarının və mülki müdafiə üzrə digər normativ sənədlərin tələblərinin yerinə yetirilməsi məqsədi ilə obyektdə MM tədbirlərinin planlaşdırılması və həyata keçirilməsi, fövqəladə hadisələrdən müdafiə sahəsində işçilərin hazırlanması, ehtimal olunan və ya baş vermiş fövqəladə hadisələrin qarşısının alınması və nəticələrinin aradan qaldırılması, ilkin qəza-xilasetmə işlərinin aparılması üçün MM qüvvələrinin yaradılması məqsədilə

                                                          Ə M R    E D İ R Ə M
1. Mövcud qanunvericiliyin tələblərinə əsasən  Azərbaycan Tibb Universitetinin Mülki müdafiə rəhbəri rektor professor Gəray Çingiz oğlu Gəraybəyli hesab olunsun.
2. MM rəhbərinin müavini, köçürmə komissiyasının sədri- tədris işləri üzrə prorektor Əliyev Sabir Cahan oğlu təyin edilsin.
3. Klinika,  fakültə, kafedra və bölmələrdə Mülki Müdafiə rəhbərləri təyin olunsunlar:
-onkoloji klinikada, direktor                                                   -Əmiraslanov Əhliman Tapdıq oğlu
-tədris terapevtik klinikada, direktor                                      -Qabulov Hüseyn Həsən oğlu
-tədris cərrahiyyə klinikasında, direktor                                 -Hadiyev Surxay İsmayil oğlu
-stomatoloji klinikada, direktor                                              -Səfərov Alqış Mais oğlu
-elmi tədqiqat mərkəzində, direktor                                       - Qarayev Qalib Şalon oğlu
-əsaslı kitabxanada, direktor                                                - Eminova Ziyafət Sabir qizi
-idman kompleksi və üzgüçülük hovuzu, direktor əvəzi          -Sebeşova Nuriya Salıxcanovna
-fakültələrdə                                                                          -Dekanlar
-kafedralarda                                                                         -kafedra müdirləri
4. Ərazi və istehsalat prinsipi nəzərə alınmaqla MM tədbirlərinin planlaşdırılması və həyata keçirilməsi, MM qüvvələrinin yaradılması, MM hazırlığının təşkili və aparılmasına nəzarət, fövqəladə hadisələrdən mühafizə üzrə işçilərin hazırlanmasının təşkili məqsədilə aşağıdakı tərkibdə mülki müdafiə qərargahı yaradılsın:
-mülki müdafiə qərargahının rəisi                                            -Məmmədov Firdovsi Ələsgər oğlu
-mülki müdafiə qərargahının rəisinin rabitə və kəşfiyyat üzrə müavini-rektorun  müşaviri
                                                                                                -Musabəyov Zülfüqar Fərid oğlu
-mülki müdafiə qərargahı rəisinin təşkilat və şəxsi heyət üzrə müavini-Kadrlar şöbəsinin rəisi
                                                                                                 -Aslanova Raifə İsmət qızı
-mülki müdafiə qərargahının üzvləri                   1.Köçürmə komissiyasının sədr müavini
                                                                                                 -Qasımov Cahangir Lətif oğlu
                                                                             2.Toplanış təxliyyə məntəqəsinin rəisi
                                                                                                 -Vəliyeva Məhbubə Vəli qızı
                                                                             3.Məsul katib MM qərargahının makinaçısı
                                                                                                -Mirzəyeva Fəridə Nizami qızı
                                                                             4.MM qüvvələrinin ümumi komandiri
                                                                                                -Əlizadə Elçin Telman oğlu
                                                                             5.Ştatdan kənar Mülki Müdafiə qərargah rəisləri:
 -I MP Fakültəsi üzrə , dekan müavini                                    -Sultanov Əsədulla Paşa oğlu
 -II MP Fakültəsi üzrə, dekan müavini                                    -Məmmədov Zabit Məmməd oğlu
-tibbi profilaktika fakültəsi üzrə, dekan müavini                     -Məcidova Ülkər Mirzəağa qızı
 -stomatologiya fakültəsi üzrə, dekan müavini                       -Ağayev Anar Əzəm oğlu
 -əczaçılıq fakültəsi üzrə, dekan müavini                                -Naibov Nizami Mustafa oğlu
 -tədris-terapevtik klinikası üzrə baş həkim                            - Nuriyev Adil Əjdər oğlu
 -stomatoloji klinika üzrə                                                         -Əliyev Qələndər Xanlar oğlu
 -onkoloji klinika üzrə                                                             -Kərimov Nazim Mikayıl oğlu
 -elmi tədqiqat mərkəzi üzrə                                                    -Qasımov Şimid Hüseyn oğlu
 -əsaslı kitabxana üzrə                                                             -Fətəliyeva Adifə Şuriya qızı
 -idman  kompleksi və üzgüçülük hovuzu üzrə                       -Abdullayev Mahir Əvəzağa oğlu
 -kafedralar üzrə                                                                      -kafedra müdirinin göstərişinə uyğun            
5.Tədris-Cərrahiyyə Klinikası, müstəqil olaraq Mülki müdafiə tədbirləri planlaşdırsın və Nəsimi  rayon FH və MM şöbəsi ilə razılaşdırsın
6.Mülki müdafiə qərargahı fövqəladə hadisələrdən müdafiə sahəsində işçilərin hazırlanmasının təçkili üzrə tədbirləri həyata keçirsin və tədrisin gedişinə nəzarət etsin.
7.Fövqəladə hadisələrdən müdafiə sahəsində işçilərin hazırlığına birbaşa rəislər cavabdehdirlər.
8.Əmrin icrasına nəzarət MM qərargahı rəisinə tapşırılsın.
9.Əmr aidiyyatı üzrə çatdırılsın.
REKTOR                                                    professor G.Ç.GƏRAYBƏYLİ