(+99412) 597-38-98

A Z Ə R B A Y C A N   T İ B B   U N İ V E R S İ T E T İ   üzrə
381 saylı   Ə M R
Bakı  şəhəri                                                                                                        “ 22 “ dekabr 2016-cı il.
“2017-ci il üçün Mülki Müdafiə qüvvələrinin yaradılması haqqinda
Fövqəladə hadisələrin, qəza və dağıntıların nəticələrini aradan qaldırmaq, ilkin qəza- xilasetmə,tibbi yardım və digər MM tədbirlərinin yerinə yetrilməsini təmin etmək məqsədilə

Ə M R    E D İ R Ə M:
I Tibb Universitetinin nəznində klinika, tədris binaları və yataqxanaların sayının 20-ni keçdiyini və onların bir-birindən aralı yerləşdiyini nəzərə alaraq MM qüvvələrinin yaradılması üçün bina və qüvvələr aşağıdaki kimi qruplaşdırılsınlar:

S/s

Qrupa daxil olan klinika

və binaların adı

Qrupa daxil olan

MM qüvvələrinin adı

Qeyd

 

 

 

 

I

 

1.

İzibati bina

Rabitə və xəbərdarlıq manqası №1

 

2.

1 saylı tədris binası

Mühəndis kəşfiyyat manqası №1

 

3.

2 saylı tədris binası

Xilasedicilər manqası №1

 

4.

3 saylı tədris binası

Yanğınsöndümə manqası №1

 

5.

4 saylı tədris binası

Sanitar manqası №1

 

6.

5 saylı tədris binası

Mühafizə qurğularına xidmət edən dəstə

 

7.

Akt zalı

Qəza-bərpa dəstəsi №1

 

8.

Qazanxana

Radiasiya və kimya müşahidəsi postu

 

9.

Tədris Terapevtik Klinika

İctimai asayışi mühafizə dəstəsi №1

 

10.

Elmi Tədqiqat Mərkəzi

 

 

 

 

 

 

II

11.

Stomatoloji klinika

Rabitə və xəbərdarlıq manqası №2

 

12.

Onkoloji klinika

Mühəndis kəşfiyyat manqası №2

 

13.

İdman kompleksi

Xilasedicilər manqası №2

 

14.

Üzgüçülük hovuzu

Yanğınsöndümə manqası №2

 

15.

1 saylı yataqxana

Sanitar manqası №2

 

16.

2 saylı yataqxana

Qəza-bərpa dəstəsi №2

 

17.

3 saylı yataqxana

İctimai asayışi mühafizə dəstəsi №2

 

18.

4 saylı yataqxana

 

 

19.

5 saylı yataqxana

 

 

20.

6 saylı yataqxana

 

 

III

21.

Tədris Cərrahiyyə Klinikası

Klinikanın öz əmri ilə

 

II. Daimi şəxsi heyətdən aşağıdakı tərkibdə hərbiləşdirilməmiş  mülki müdafiə qüvvələri yaradılsın:
I qrup MM qüvvələri
1. Rabitə və xəbərdarlıq  manqası:
    Manqa komandiri – Hərbi səfərbəylik şöbəsinin müdiri                               -Kamalbəyov Ə.K.
    Manqanın üzvləri – 10 nəfər
2. Mühəndis kəşfiyyat manqası №-1
    Manqa komandiri-TT üzrə texniki nəzarətçi                                                -Qazıyev Z.Y.
    Manqanın üzvləri – 3 nəfər
3. Xilasedicilər manqası №-1
    Manqa komandiri- Ekspeditor                                                                      -Kazımov T.F.
    Manqanın üzvləri – 11 nəfər
4. Yanğınsöndürmə manqası №-1
    Manqa komandiri -Əməyin mühafizəsi üzrə mühəndis                               -Əbülhəsənov M.Ş.
    Manqa üzvləri – 11 nəfər
5. Sanitar manqası  №-1
    Manqa komandiri-Tədris-Terapevtik Klinikasının həkimi                           -Rəsulov V.N.                     
    Manqa üzvləri – 13 nəfər                                                                                                                  
6. Mühafizə qurğularına xidmət edən dəstə
    Dəstə komandiri – 2 saylı tədris binasının komendantı                               -Nüsrəddinov B.S.
    Dəstə üzvləri – 7 nəfər
7. Qəza bərpa dəstəsi  №-1
    Dəstənin komandiri-Avadanlıq üzrə mühəndis                                             -Hacıyev H.Ə.
    Dəstənin üzvləri – 11 nəfər
8. Radiasiya və kimya müşahidəsi postu                                                            
    Postun komandiri-Ümumi gigiyena kaf.baş müəllimi                                   -Aslanov F.Ə.
    Postun üzvləri – 4 nəfər              
9. İctimai asayişi mühafizə dəstəsi  №-1
    Dəstə komandiri-“Riyad” firmasının əməkdaşı                                             -Babayev  A.                                          
    Dəstənin üzvləri –24 nəfər
Cəmi: I qrup üzrə 103  nəfər
 II qrup MM qüvvələri.
1. Rabitə və xəbərdarlıq  manqası  №-2
    Manqa komandiri –Məxfi hissə müdiri                                                         -Məmmədov Ə.Y.
    Manqanın üzvləri – 8 nəfər
2. Mühəndis kəşfiyyat manqası  №-2
    Manqa komandiri-Tikinti üzrə mühəndis                                                      -Cəfərova S.Ş.
    Manqanın üzvləri – 3 nəfər
3. Xilasedicilər manqası  №-2
    Manqa komandiri- 6 saylı yataqxananın komendantı                                   -Rəsulov F.İ.
    Manqanın üzvləri – 10 nəfər
4. Yanğınsöndürmə manqası  №-2
    Manqa komandiri – 5 saylı yataqxananın komendantı                                 -İsmayılov R.Y.
    Manqa üzvləri – 10 nəfər
5. Sanitar manqası  №-2
    Manqa komandiri- Stomatoloji Klinikanın həkimi                                        -Hüseynov E.Ə.                                               
    Manqa üzvləri – 10 nəfər                                                                                                                  
6. Qəza bərpa dəstəsi  №-2
    Dəstənin komandiri-Mərkəzi qazanxananın ustası                                      -İsayev İ.R.
    Dəstənin üzvləri – 10 nəfər
7. İctimai asayişi mühafizə dəstəsi  №-2
    Dəstə komandiri-Komendant                                                                       -Məmmədov P.F.                                          
    Dəstənin üzvləri –19 nəfər
Cəmi:II qrup üzrə 77  nəfər
 I və II qruplar üzrə 180 nəfər
III. Tədris cərrahiyyə klinikasında hərbiləşdirilməmiş Mülki Müdafiə qüvvələri obyekt rəhbərinin daxili əmr ilə Səhiyyə və Fövqəladə Hallar  Nazirliklərinin “Təlimatlarına” uyğun yaradılsın.
VI. MM qərargahının rəisi MM dəstələrinin şəxsi heyətlə komplektləşdirilməsini, onların  tabel əmlakı ilə təminatını və ixtisas üzrə nəzəri və əməli hazırlığını təşkil etsin.
V. Əmr MM qüvvələrinə cəlb olunan şəxsi heyətə çatdırılsın.

REKTOR                                                    professor G.Ç.GƏRAYBƏYLİ