Baş müəllim Elmira Büniatzadə

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Elmira Büniatzadə Cahangir qızı

2

İxtisas

Həkim

3

Vəzifə

Baş müəllim

4

Şöbə

Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası

 

Təhsili Ali

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1963 - 1969

Həkim

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1960 - 1970

Həkim – fizioterapeft (Şöbə müdiri)

Qara Qarayev adına xəstə-xana

Bakı şəhəri

2

1970 - 1980

Assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası

Bakı şəhəri

3

1980 - hal hazıradək

Bş müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası

Bakı şəhəri

4

 

 

 

 

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

1975

Seçenov adına MDTU.

Moskva şəhəri

2

1980

Kiyev Tibb Universiteti

Kiyev şəhəri

3

1985

Azərbaycan Neft Və Kimya Universiteti

Bakı şəhəri

4

 

 

 

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Окислительно-восстановительные процессы в эпителиальных струк-турах кожи в норме и при хрони-ческих нейродермитах.

Горхмазов Б.М.

г. Москва, 1987.

2

Ультраструктурная характеристика апудоцитов эпидермиса и волос-яных фолликулов при ограничен-ном нейродермите кожи человека.

 

 

3

Региональные особенности функ-ций апудоцитов желез кожи гис-тохимическое исследование Корхмазов Б.М.Гасанов И.А

Азмеджурнал №3, 1992.

4

Sümük şişlərinin morfologiyasında axıjı sitomeriya metodunun tədqiqi. Muradov H.K.Nəcəfova T.M.İbrahimova T.A.Büniatzadə E.C

Ortopediya və tramotologi-yanın aktual problemlərinə həsr olunmuş elmi məqa-lələr məcmuəsi. XXXII bura-xılış. Bakı-2001 səh. 180-181.

5

Xroniki ezofirində, xərçəng - yönü xəstəliklərində və xərçəngə qida borusu epitel nüvəsində DNA tərkibi.

Muradov H.K.Bunyadzadə Е.C.İbrahimova T.A.

Beynəlxalq Avrasiya - Azər-baycan qastroentroloq və cərrahların konqresinin ma-terialları. Bakı, 2003

 

Qurumun adı

1

Azərbaycan Tibb Universitetinin Həmkarlar Komitəsi

2

Respublika “Əsgər analları”cəmiyyətii (Sədr)

3

Azərbaycan Tibb Universitetinin Qadın Komitəsi

4

Azərbaycan Anatomlar, Histoloqlar və Embrioloqlar Elmi Cəmiyyəti