(+99412) 597-38-98

kafedra müdiri, t.e.d., prof. Məmmədbəyli A.K.

kafedra müdiri, t.e.d., prof. Məmmədbəyli A.K.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Məmmədbəyli Aytən Kamal qızı

2

İxtisas

Həkim

3

Vəzifə

Nevroloq

4

Şöbə

Nevrologiya

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1997-2003

Pediatriya

ATU

Bakı  şəhəri

2

2003-2004

Nevrologiya

UNX

Bakı  şəhəri

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2004-2006

Klinik ordinator

ATU – nun Nevrologiya və Tibbi Genetika kafedrası

Bakı  şəhəri

2

2007

Baş laborant

ATU – nun Nevrologiya və Tibbi Genetika kafedrası

Bakı  şəhəri

3

2009

 

Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alıb

Bakı  şəhəri

4

2009

Assistent

ATU – nun Nevrologiya və Tibbi Genetika kafedrası

Bakı  şəhəri

5

2014- hal-hazır

Dosent

ATU – nun Nevrologiya və Tibbi Genetika kafedrası

Bakı  şəhəri

6

2016

 

Ali Attestasiya Komissiyası tərə-findən dosent elmi  adı almışdır

Bakı  şəhəri

7

2016

 

Tibb elmləri doktoru dərəcəsini almaq üçün müdafiə etmişdir.

Bakı  şəhəri

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

08.10-27.10.2012

Избранные вопросы неонатологии Российская  медицинская академия последипломного  оброзования

Москва

2

16.02.2009-13.03.2009

Nevropatologiyada neyrofizioloji müayinə metodları

Əziz Əliyev adına Azər-baycan  Dövlət Həkim-ləri Təkmilləşdirmə İns-titutu

3

14.05-25.05.2012

Клиническая электроэнцефалографии

Российская академия  медицинских наук. Научный  центр Неврологии РАМН

4

24.11.05.12.2008

Эпилептология с основами видео ЭЭГ мониторинг

Российская академия наук. Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН Санкт Петербуг

5

08.09.2012

Конференция. Содружество врача и пациента,  страдающего эпилепсией

Санкт  Петербург

6

29.05-30.05.2009

Семинар по эпилептологии

Санкт  Петербург

7

03.12-14.12.2013

1st international Nevrology Cjngress of Turkish Speaking Counties

Bakı  şəhəri

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Bətndaxili inf. olan yeni doğulmuş uşaqlarda sinir sisteminin perinatal zədələnməsi

Quliyev,

Rəhimova İ.

2009

2

Klinik  nevrologiya

Şirəliyeva

2015

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Beynəlxalq  Nevroloqlar  Federasiyası

2

Epilepsiya  ilə  Beynəlxalq  Mübarizə  Liqası

3

Azərbaycan  Nevroloqlar  Assosasiyası