Beynəlxalq elmi əməkdaşlıq

İnsan anatomiyası kafedrasının dünyanın bir sıra qabaqcıl tibb müəssislərinin morfologiya mərkəzləri, o cümlədən ABŞ-n Atlanta Universiteti, İ.M.Seçenov adına Moskva Tibb Akademiyası, Rusiya Federasiyası Samara Tibb İnstitutu, Gürcüstan Elmlər Akademiyasının Natişvili adına nun Eksperimental Morfologiya İnstitutu və s. ilə sıx elmi əməkdaşlıq əlaqələri vardır.

ATU-nun insan anatomiyası kafedrasının dünyanın bir sıra qabaqcıl tibb müəssislərinin morfologiya mərkəzləri, o cümlədən ABŞ-n Atlanta Universiteti, İ.M.Seçenov adına Moskva Tibb Akademiyası, Rusiya Federasiyası Samara Tibb İnstitutu, Tbilisi Dövlət Universitetinin Morfologiya İnstitutu,  Gürcüstan Dövlət Tibb Universitetinin anatomiya departamenti, Türkiyənin bir sıra universitetlərinin tibb fakültələrinin anatomiya kafedraları, Dağıstan Dövlət Tibb Universitetinin insan anatomiyası kafedrası ilə sıx elmi əməkdaşlıq əlaqələri vardır.