(+99412) 597-38-98

Elmi - pedaqoji kadr hazırlığı

ATU Klinik Farmakalogiya kafedrasının baş laborantı Nurəngiz Ələddin qızı Pənahovanın tibb üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün planlaşdırdığı dissertasiya işinin

Annotasiyası

Mövzü: Miokard infarktından sonra stenokardiyası olan və stend qoyulmuş xəstələrdə restenozun əmələ gəlməsində immun status və iltihabın rolu, hemoreologiyadakı dəyişikliyin əhəmiyyəti

Elmi rəhbər: t.e.d., professor  A.Baxşəliyev