(+99412) 597-38-98

t.ü.f.d., b.lab. Hüseynova Ş.R.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Şərəf Hüseynova Rafiq qızı

2

İxtisas

Həkim-kardioloq

3

Vəzifə

Baş laborant

4

Şöbə

Pulmonologiya, allerqologiya, nefrologiya

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1999-2006

Müalicə işi

N.Nərimanov ad-ta ATİ

Nəsimi r-nu

2

2006-2008

Klinik ordinator

ATU Kliniki farmakologiya kafedrası

Nəsimi r-nu

3

2008-2011

Aspirant

ATU Kliniki farmakologiya kafedrası

Nəsimi r-nu

4

2012-

Baş laborant

ATU Kliniki farmakologiya kafedrası

Nəsimi r-nu

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2006-2011

Həkim-kardioloq

Ç.Abdullayev ad-na ETKİ

Nərimanov r-nu, Fətəlixan Xoyski

2

2012-

Həkim-kardioloq

ATU TTK

Nəsimi r-nu, Mərdanov Qardaşları 100

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Ключевые звеня патогенеза метабо-лического синдрома

Гусейнова Ш.Р., Кулиева С.Ш.,

Sağlamlıq jurnalı. Bakı - 2009

2

Особенности вариабельности арте-риального давления, изменения ли-пидного обмена и клиническое тече-ние метаболического синдрома с сопутствующим сахарным диабетом второго типа

Гусейнова Ш.Р.,

Журнал научных публикаций аспирантов и док-торантов, 2009 с-103-108

3

Сушествует ли связь между тестосте-реном и липидами у молодых мужчин перенесших инфаркт миокарда

Бахшалиев А.Б.,

Керимова К.Н.

Гусейнова Ш.Р.,

Кахраманова С.М

Централно –Азиатский научно практический журнал по обшествен-ному здравоохранению, 2010 с-83-90

4

Резултаты холтеровского монитори-рования електрокардиограммы у боль-ных сахарным диабетом с сопутст-вующим метаболического синдромом и сопутствующим сахарным диабетом второго типа

Гусейнова Ш.Р.,

Кулиева С.Ш.,

Керимова К.Н.

Azərbaycan Metabolizm Jurnalı 2011 s-30-36

5

Эффективность применения омега -3 ПНЖК у больных артерильной гипер-тензией, ассоциированный с метабо-лическим синдромом

Гусейнова Ш.Р.,

Международный меди-цинский журнал 2012

6

Показатели холтеровского монитори-рования электрокардиограммы у больных метаболического синдрома с сопутствующим сахарным диабетом второго типа

Гусейнова Ш.Р.,

Бейдемирова А.А.

Təbabətin aktual prob-lemləri 2015 elmi-praktik konfrans

7

Влияние комбинированного лечения на особенности нейрогуморальных нарушений и эндогенной интоксикации  у больных АГ

Бейдемирова А.А. Бахшалиев А.Б.,

Гумбатова А.

Гусейнова Ш.Р.,

Təbabətin aktual problemləri 2015 elmi-praktik konfrans

8

Rare Pulmonary Complikation in Bron-chial Asthma Patient with History of Frequent Exacerbations

A.Sadıqov, S.Huseynova

Am.J.Respir.Crit.Care Med., 191; 2015: A1802.

9

Efficacy and Safety of dual Anti-İnflammatory Combination og Flutica-sone and Roflumilast for the Treatment of COPD: İs Dual Better than Single

A.Sadıqov , S.Huseynova

Am.J.Respir.Crit.Care Med., 191; 2015: A3968.

10

Выявления электрической нестаболь-ности сердца и эффективность омакора при включении в стандартную терапию больных метаболическим синдромом с сопуствующим СД типа 2

Гусейнова Ш.Р., Бахшалиев А.Б., Кулиева С.Ш., Агаева К.А.

Sağlamlıq jurnalı. Bakı - 2014

11

“Pseudomonas Colonization, Lunq function, computed Tomoqraphy, and macrolides in moncustic fibrosis. bronchiectasis: Lohat Can we wait from These Dates?”,

Sadıqov Ə.S., Sadıqova G.B., Hüseynova Ş., Aşhırova I.

Am.J.Respir.Crit.Care Med., 193; 2016: A1772.

12

Prediction of acute respiratory failure in severe chronic obstructine respiratory disease:what do we need to learn in emergency department?”,

Sadıqov Ə.S., Ağayeva K, Hüseynova Ş., Sadıqova G.

Am.J.Respir.Crit.Care Med., 193; 2016:A7624

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Azərbaycan Kardioloqlar Cəmiyyəti