(+99412) 597-38-98

t.e.n., dos., tədris hissə müdiri Məmmədov Z. M.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Məmmədov Zabit Məmməd oğlu

2

İxtisas

Məhkəmə tibb eksperti

3

Vəzifə

Tədris hissə müdiri, dosent, tibb üzrə fəlsəfə doktoru

4

Şöbə

ATU, Məhkəmə təbabəti kafedrası

          

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1970-1976

Məhkəmə tibb eksperti

Azərbaycan Tibb İnstitutunu

Bakı şəhəri

 

1989-cu ildən tibb elmləri namizədi

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

əssisənin adı

əssisənin ünvanı

1

1980-1990

assistent

ATU, Məhkəmə təbabəti kafedrası

Bakı şəhəri

2

1990-cı ildən

dosent

Səhiyyə Nazirliyinin «MTE və PA» Birliyi

Bakı şəhəri

3

1998-ci ildən hal hazıra kimi

Tədris hissə müdiri

ATU, Məhkəmə təbabəti kafedrası

Bakı şəhəri

4

2007-ci ildən hal hazıra kimi

II Müalicə profilaktika fakültəsinin dekan müavini

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri

 

 Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Nəşr

Müəlliflər

1

Uşaqlarda termiki zədələnmələr zamanı müalicədən sonra əmələ gələn çapıqların sağlamlığa zərər vurmanın təyinində nəzərə alın-ması

Sağlamlıq №1. Bakı-2016

M.O.Bunyatov

E.İ.Ələkbərov,

S.Q.Dadaşov

2

Hündürlükdən yıxılma hallarında məhkəmə-tibbi ekspertizanın im-kanları

I Beynəlxalq TURAZ (Türkiyə-Azərbaycan) Məhkəmə tibbi ekspertiza və Patologiya Konqresi-nin materialları. 2016

M.O.Bunyatov

A.A.Xanməmmədova

3

Yol-nəqliyyat hadisələri zamanı ölümlə nəticələnən kəllə-beyin travmalarının məhkəmə-tibbi xü-susiyyətləri

Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri jurnalı, №2, 2016

M.O.Bunyatov

E.İ. Ələkbərov,

S.Ç.Cəfərov

4

Məhkəmə-tibb təcrübəsində kəllə-beyin travmaları

ATU əməkdaşlarının elmi-tədqiqat işlərinin yekunla-rına həsr edilmiş “Təbabə-tin aktual problemləri” mövzusunda elmi kon-fransın materialları. Bakı- 2017

M.O.Bunyatov

 

5

Dəm qazı ilə kəskin zəhərlənmə-lərin gedişatına alkoqol intoksi-kasiyasının təsiri

Sağlamlıq№1, Bakı-2017

M.O.Bunyatov

Mikayılov Ü.S.,

 

CƏMİ: 39 elmi işin müəllifidir.

 

 

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü

2

Azərbaycan məhkəmə-tibb ekspertləri və patanatomların Elmi cəmiyyətinin sədr müavini, Respublika Səhiyyə Nazirliyi məhkəmə-tibb ekspertləri və patanatomların attestasiya komissiyasının üzvü, kafedranın tədris hissə müdiri və Universitetin II müalicə-profilaktika fakultəsinin dekan müavinidir.