(+99412) 597-38-98

t..e.n., dos. Mikayılov Ü. S.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Mikayılov Ülfət Salman oğlu

2

İxtisas

Məhkəmə tibb eksperti

3

Vəzifə

Dosent, tibb üzrə fəlsəfə doktoru

4

Şöbə

ATU, Məhkəmə təbabəti kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1974-1980

Məhkəmə tibb eksperti

Azərbaycan Tibb İnstitutunu

Bakı şəhəri

 

2002-ci ildən tibb elmləri namizədi

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

əssisənin adı

əssisənin ünvanı

1

1988-1990

Baş laborant

ATU, Məhkəmə təbabəti kafedrası

Bakı şəhəri

2

1990-2011

assistent

ATU, Məhkəmə təbabəti kafedrası

Bakı şəhəri

3

2011-ci ildən hal hazıra kimi

dosent

ATU, Məhkəmə təbabəti kafedrası

Bakı şəhəri

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Nəşr

Müəlliflər

1

О степени влияния алкоголемии на микроскопическую картину внутрен-них органов при некоторых видах ме-ханической асфиксии

Sağlamlıq,Bakı №2, 2015

 

Bunyatov M.O.,

Ханмамедова.А.А

Мамедов.З.М.

2

Meyit müayinəsinin məhkəmə-tibbi as-pektləri

Dərs vəsaiti, Bakı- 2015. 

 

Bunyatov M.O.,

Ü.S.Mikayılov

3

Dəm qazı ilə kəskin zəhərlənmələrin ge-dişatına alkoqol intoksikasiyasının təsiri

Sağlamlıq №1, Bakı- 2017

Bunyatov M.O.,

Mikayılov Ü.S.,

Z.M.Məmmədov

 

CƏMİ: 26 elmi işin müəllifidir.

 

 

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü