t.e.d., prof. Nəsrullayeva G.M.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Nəsrullayeva Gülnarə Məhəmməd Əli qızı

2

İxtisas

Pediatr, immunoloq

3

Vəzifə

Professor

4

Şöbə

Allerqologiya və İmmunologiya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1970-1976

pediatriya

Azərbaycan Tibb Universiteti

Ə.Qasımzadə, 14

2

1981-1986

aspirant

K.Fərəcova adına Pediatriya İnstitutu

Bakı

                            

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1976-1977

Həkim-intern

3 №-li şəhər uşaq xəstəxanası

Bakı

2

1978-1987

Həkim-pediatr

6 №-li şəhər uşaq xəstəxanası

Bakı

3

1987-1994

assistent

ATU 2-ci uşaq xəstəlikləri kafedrası

Bakı

4

1994-2007

dosent

ATU 2-ci uşaq xəstəlikləri kafedrası

Bakı

5

2007-2017

Professor, kurs müdiri

ATU 2-ci uşaq xəstəlikləri kafedrasının nəzdində İmmunologiya kursu

Bakı

6

2017-hal-hazıradək

Professor

Allerqologiya və İmmunologiya kafedrası

Bakı

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

2010 – 4 gün

J Project ECE-IPI (East-Central-Europian Infectious and Pediatric Immunology Centre for Training and Research) 

Budapeşt, Macarıstan

2

2015 -14 gün

TEMPUS proqramının EMICVL proekti çərçivəsində Londonda  Vestminster Universitetində iki həftəlik kurs 

London, Böyük Britaniya

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

PID network in Azerbaijan.

G.M.Nasrullayeva

Iranian Journal of Pediatrics, Vol. 23(Suppl. 1), October 2013, p.35-36

2

Клинико - иммунологическая эф-фективность применения реком-бинантного интерлейкина-2 при брон-хиальной астме у детей

Г.М.Насруллаева

Н.Г.Султанова,

Н.А. Гаджиева

Лiки Украiни, 2014, №2 (19), стр 28-30

3

Identification of “autoinflam-matory interferonopathies”? a New Class of Autoimmatory conditions?

A.Almeyda de Jesus,

Z.Deng, G.Nasrullayeva,

R.Goldbach-Mansky.

American College of Rheu-matology, Meeting Abstract, 2014, №1898, Boston, USA

4

T-lymphocyte Subset (CD4/CD8) Ratios of Brest Cancer Patients in Basra –İraq and Baku-Azerbaijan

Noori Ghalib,

G M Nasrullayeva,

A Y Qaziyev,

KH Al-Ali Jawad

Asian Pac J Cancer Prev, 17, 2016, Cancer Control in Western Asia Special İssue, 175-177

5

Anadangəlmə İmmun Patologiyalar (dərs vəsaiti)

Nəsrullayeva G.,

Əyyubova A.,

Sultanova N.,

Ibrahimova Ş.,

Quliyeva N.,

MammadovaV.,

Xəlilova A.

Bakı, 2017

Cəmi 160 dərc olunmuş elmi iş, onlardan 3 azərbaycan dilində dərslik, 1 ingilis dilində dərslik, 1 tədris-metodik vəsait, 1 monografiya.

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Yeni Azərbaycan Partiyası

2

Russiyanın Təbii Elmlər  Akademiyasının müxbir üzvu

3

Böyük Britaniya İmmunoloqlar Cəmiyyətinin üzvü

4

Ümümdünya və Avropa allerqoloqlar assosiasiyasının üzvü

5

Azəbaycan Allerqoloqlar  və İmmunoloqlar cəmiyyətinin  üzvü

6

Avropa İmmun Çatışmazlıq Cəmiyyətinin (ESİD) üzvü 

7

Beynəlxalq EkoEnergetik Akademiyanın müxbir üzvu