(+99412) 597-38-98

t.ü.f.d., dos. Ağayev Y. Ə.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Ağayev Yadigar Əli oğlu

2

İxtisas

Histoloq

3

Vəzifə

dosent

4

Şöbə

Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası

 

Təhsili - Ali

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1964-1970- ci illər

Histoloq

Nəriman Nərimanov adına ATU

Bakı şəhəri

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1970 - 1974

Baş Laborant

ATU

Bakı şəhəri

2

1974 - 1977

Assitent

ATU

Bakı şəhəri

3

1977 - 2001

Baş müəllim

ATU

Bakı şəhəri

4

2001- hal hazıradək

Dosent

ATU

Bakı şəhəri

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

1976

İxtisas artırma kursu

Moskva şəhəri

2

1981

İxtisas artırma kursu

Kiev şəhəri

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Пара- и эндокринная секреция как один из вариантов цитос-пециализация в различных тка-нях человека.

Гасанов И.А.

Мирзаджанова И.Х.и д

Кутаиси с самедицино журнал, №1. 1998. с.24-25.

2

Роль секреторных продуктов с апудоцитов в обменных про-цессах организма.

с со авт.

Матер. II съезда общества фи-зиологов Азербайджана. Баку, 1999, с.143-144.

3

İnsanın periton arxası paraqanq-lilərində MAO-aktiv, triptofan pozi-tiv neyrositlər.

с со авт.

Azərbaycanda anatomiya məktə-binin banisi əməkdar elm xadimi, prof. Kamil Əbdül-Salam oğlu Balakişiyevin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın elmi məqa-lələr toplusu. Bakı-2006. s.39-41.