(+99412) 597-38-98

t.ü.f.d., dos. Sultanova T. Ə.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Tamilla Sultanova Əmiraslan qızı

2

İxtisas

Həkim-terapevt

3

Vəzifə

Dosent

4

Şöbə

Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası

 

Təhsili Ali

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1976 - 1982

Müalicə işi

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1982 - 1983

İnterna-həkim

2 sayli Bakı şəhər xəst-əxanası

Bakı şəhəri

2

1983 - 1988

Həkim

Bakı şəh. Təsili yardım stan-siyası

Bakı şəhəri

3

1988 - 1991

Aspirant

Azərbaycan Tibb Universiteti Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası

Bakı şəhəri

4

1992 - 1994

Assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası

Bakı şəhəri

5

1994 - 2005

Baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası

Bakı şəhəri

6

2005 - hal hazıradək

Dosent

Azərbaycan Tibb Universiteti Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası

Bakı şəhəri

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Mədə xorası xəstəliyinin ilk illərdə endokrin G və Ec hüjeyrələrinin funksional morfoloji xüsusiyyətləri.

Sultanova T.Ə

Sağlamlıq jurnalı №10.2004. cящ.4

2

Mechanisms of release of qastro-entro-pancreatic endocrine cells.

Muradov H K

Rəhimova G.K

Tahirova S.N

IX Beynəlqalq Avroaziya Cərra-hiyyə və Qastroenterologiya Koq-resinin materialları. Bakı, 2006 may. Səh.. 236.

3

Neurohumoral interactions in the stomach.

Muradov H.K

Rəhimova G.K

Nərimanova S.H

Azərbaycan anatomiya məktəbinin banisi, ə. E. x., prof. Kamil Əbdül-Salam oğlu Balakişiyevin bey-nəlxalq konfransının elmi məqa-lələr toplusu. Bakı, 2006. səh. 308-311.

4

Uşaqliq Cismi Neoplazmalarinin Histokimyəvi Tədqiqati.

Muradov H.K

Sultanova T.A

Əliyeva İ.O

Professor İsmayıl Məmmədovun yubiley konfransı, 2009.

5

Beyin qabığında neyroqliya hücey-rələrinin qarşılıqlı histotopoqra-fiyası və ultrastruktur quruluş xüsusiyyətləri.

Əyyubova G.M

Sultanova T.Ə.

Nəcəfova T.M.

Mehrəliyeva G.Ə.

ATU-nun İnsan anatomiyası ka-fedrasının yaradılmasının 95 illiyi-nə nəşr olunmuş elmi konfrans materiallarının toplusu. Bakı 2014 şəh.51-55.

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Azərbaycan anatomiya, histologiya və embriologiya cəmiyyəti