(+99412) 597-38-98

t.ü.f.d., b.m. Əliyeva İ. O.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

İradə Əliyeva Oktay qızı

2

İxtisas

Həkim

3

Vəzifə

Baş müəllim

4

Şöbə

Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası

 

Təhsili - Ali

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1982-1988- ci illər

Həkim

Azərbaycan Tibb İnsitutu

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

23.08.1988 – 01.05.1994

Baş laborant

Azərbaycan Tibb Universi-teti Histologiya, embriolo-giya və sitologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

2

01.03.04. – 16.06.2008

Assistent

Azərbaycan Tibb Universi-teti Histologiya, embriolo-giya və sitologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

3

17.06.2008- hal hazıradək

Baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universi-teti Histologiya, embriolo-giya və sitologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Оптимизация диагностики и прог-ноирования остеосаркомы.

Мурадов Х.К.,

Алиева И. О.,

Садыхова Г.Г.

Экспериментальная клиническая медицина №1, Тблиси,2007.

2

Оптимизация диагностики и прог-ноирования периферической при-митивной нейроэктодермальной опухоли кости(PNET).

Мурадов Х.К.,

Садыхова Г.Г.,

Алиева И. О.

Экспериментальная клиническая медицина №1, Тблиси,2007.

3

«Иммуногистохимические иссле-дования ангиогенеза при саркоме Юинга».

Ахундов Э.Д.,

Алиева И.О.,

Садыхова Г.Г.

Хирургия, журнал имени Н.И. Пирогова №11, 2011., г. Москва.

4

«Примитивная нейроэктодер-мальная опухоль кости (PNET)».

Мурадов Х.К.,

Садыхова Г.Г.,

Алиева И.О

“Sağlamlıq” jurnalı №4, Bakı, 2011.

5

О возможной связи между сарко-мой Юинга и PNET.

Алиева И.О,

Садыхова Г.Г.,

Мурадов Х.К.

“Sağlamlıq” jurnalı №3, Bakı, 2013.