(+99412) 597-38-98

b.ü.f.d., dos. Quliyev M. İ.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Mahir Quliyev İsa oğlu

2

İxtisas

Bioloq

3

Vəzifə

Dosent

4

Şöbə

Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası

 

Təhsili - Ali

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1987-1993- ci illər

Bioloq

M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universitet

Bakı şəhəri

 

İş təcrübəsi haqqında

 

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1984 - 1986

Əsgər

Hərbi xidmət

CCCP Kuybışev şəh.

2

25.03.1992 – 01.12.1993

Anbardar

Daxili qoşunlar

H/H6500

3

15.11.1993-15.11.1996

Aspirant

AR.EA.Genetika və seleksiya institutu

Bakı şəh.

4

18.11.1996-02.02.2000

Kiçik elmi işçi sonra elmi işçi

AR.EA.Genetika və seleksiya institutu

Bakı şəh.

5

03.02. 2000-19.04.2001

Stajyor müəllim

N.Nərimanov adına Tibb Universitetində  histologiya kafedrasında.

Bakı şəh.

6

19.04.2001-20.06.2006

Assistent

Azərbaycan Tibb Universitetində

Bakı şəh.

7

22.06.2010 – hal hazıradək

Baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universitetində

Bakı şəh.

8

03.03.2014- 13.10.2018

Tədris məsləhətçisi

II Müalicə profilaktika fakültəsində

Bakı şəh.

9

13.10.2018 hal hazıradək

Dekan müavini

I Müalicə profilaktika fakültəsində

Bakı şəh.

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Sitologiya,embriologiya və histologiya» Dərs vəsaiti.

Mehtiyev M.R.

Agayev Y.Ə.

Nəzərov İ.İ.

Quliyev M.İ.

Bakı-2006.

2

Mutasiya prosesinin ilkin mərhələlərində kimyəvi maddələrin genotoksikliyinin korreksiyası.

Quliyev M.İ.

Azərbaycan Genetiklər və seleksiyaçılar cəmiyyətinin qurultayının materialları. -1998.-

3

Изучение антимутагенной активности экстракта из пиеровых бляшек мелкого рогатого скота.

Гулиев М.И.

Садыхова Ш.Г.

Аршава Е.А.

Материалы VII Съезда Азербайджанского об-щества Генетиков и Се-лекционеров.-Баку.-1998.

4

Sərbəst- radikal proseslərinin ingibitorları ilə genomun mühafizəsinin effektliyinin spektrofotometrik qiymətlənməsi.

Əliyev A.A.

Vəliyeva L.S.

Salmanova S.V.

«Hüceyrə biofizikası» ikinci respublika elmi konfran-sının əsərləri. Bakı.

5

Изучение механизма антимутагенного действия экстракта из плодов сумаха на клетках Е. Соли различающихся репарационными генотипами.

Гулиев М.И.

Шаммедов Р.З.

Алиев А.А.

Материалы VII Съезда Азербайджанского об-щества Генетиков и Селекционеров.

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Nəzəri fənnlər üzrə problem komissiyasının üzvü.

2

Azərbaycan Anatomlar, Histoloqlar və Embrioloqlar Elmi Cəmiyyəti