(+99412) 597-38-98

t.ü.f.d., b.m. Əyyubova G. M.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Əyyubova Günel Maarif qızı

2

İxtisas

Həkim-nevroloq

3

Vəzifə

Baş müəllim, t.ü.f.d.

4

Şöbə

Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1993-1999- cu illər

Həkim-nevropatoloq

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1999 - 2000

Həkim-interna

1 nömrəli kliniki xəstəxananın nevrologiya şöbəsi

Bakı şəhəri

2

2000 - 2004

Həkim-nevropatoloq

Mərkəzi xəstəxananın nevrologiya şöbəsi

Şəki şəhəri

3

2004 - 2008

Baş laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

4

2008- 2018

Assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

 5

01. 2018

Baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23


 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

 1

11.10.2020-13.02.2021

Qanla keçən patogenlər; I-ci və II-ci
dərəcəli biotəhlükəsizlik kabinetlərində
iş; Laborator heyvanlarla iş; Tədqiqatın
Biotibbi Məsuliyyətli Davranışı; HIPAA
Məxfilik və İnsan Tədqiqatları üçün
Təhlükəsizlik; Laboratoriya
Təhlükəsizliyi HSC və s. elmi işçilər
üçün təlimlər

ABŞ, Texas A&M
Universiteti
tərəfindən təşkil
olunmuş onlayn və
əyani kurslar

2

01.02.2021-15.10.21

“Baş beyində iltihabi proseslər
zamanı sinir kök hüceyrələri mənşəli
ekzosomların effektivliyi” mövzusunda
Postdoktoral tədqiqat
ABŞ Dövlət Departamentinin Fulbright
Qrant Proqramı

ABŞ-ın Texas A&M
Universitetinin
Regenerativ Təbabət
İnstitutu, Hüceyrəvi
və Molekulyar
Təbabət kafedrası

3

04.02.2021-02.03.2021

Collaborative Institutional Training
Initiative (CİTİ Program) Birgə
İnstitusional Təlim Təşəbbüsü proqramı
üzrə ümumilikdə 11 təlim kursu

 

ABŞ, TAMU

4

May 2019

4th International Symposium and School of Young Scientists “Brain and neuroplasticity: structural and molecular aspects”.

Ilia State University. Georgia. Tbilisi. (Sertifikat əlavə olunur)

5

Iyun 2018

“Neuroinflammation and adult
neurogenesis -Neuroscience
Graduate Summer Workshop and
Practical Training with International
Participation. Wetlabs on “Cell
culture” was attended.

Qazi universiteti,
Türkiyənin Ankara
şəhəri

6

Aprel 2011

“Təhsilin əsasları” fənni bazasında
hazırlanmış müasir pedaqogika və
psixologiya ilə bağlı təlim kursu

Azərbaycan
Müəllimlər
İnstitutu

7

2011 – ci il

Azərbaycan Respublikası Prezidenti
yanında Elmin İnkişafı Fondunun (EİF)
“Respublikada biologiya və tibb
sahəsində ultrastruktur tədqiqatların
müasir səviyyədə təşkili üçün
Transmission Elektron
Mikroskopunun, müvafiq cihaz,
avadanlıq və materialların alınması”
Qrant layihəsi.

Bakı şəhəri

 

Elmi iє və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iє və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəєr

1

Ultrastructural characteristics of blood-brain barrier breakdown at acute endotoxemia.

Qasimov E.,

Ayyubova G.,

Ghaffarzadagan R.

16th Congress of the European Federation of Neurological Societies. Stockholm, Sweden, September 8-11, 2012. P. 507

2

Endotoxin of E.coli as an initiator factor of neuroinflammation.

Gasimov E.K.,

Eyyubova G.M.,

Aliarbekova A.A.,

Akperov E.C.,

Ghaffarzadagan R.

Reports of National Academy of Sciences in Azerbaijan, 2011, t. LXVII, N:4, p.107-116.

3

 

Structural changes in micro-vascular endothelial cells of brain sheath and spinal ganglia in experi-mental endotoxemia. Light and electron microscopic studies.

Gasimov E. K.,

Ayyubova G. M.,

Alyarbayova A. A.,

Huseynova Sh. A.,

Rzayev F. H.

Вісник морфології. Украина, г. Винница. 2016, №1, Т.22, стр. 7 – 16.

4

Cell membrane. Study guide for students.

Gasimov E.K.,

Ayyubova G.M.

Baku. Tebib 2018. 102 p.

5

Beyin yarımkürələri qabığının da-mar sisteminin morfoloji xüsusiy-yətləri.

Əyyubova G.M.,

Qasımov E.K.,

Hüseynova Ş.Ə.

Azərbaycan Tibb Jurnalı, 2018, № 4, səh. 54-61.

6.

Phagocytic activity of cortical astro-cytes versus that of microglia at lipopolysacharide-induced inflam-mation.

Ayyubova G,

Huseynova Sh,

Yildirim L,

Gurbanova Sh,

Israfilova S.

Abstract book of FENS Regional Meeting. Belgrade, Serbia, July 10-13, 2019, p. 421.

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

I Müalicə profilaktika fakültəsinin Elmi şurası

2

Azərbaycan Anatomlar, Histoloqlar və Embrioloqlar Elmi Cəmiyyəti

3.

Avropa Neyrokimya Cəmiyyəti (European Society for Neurochemistry) və Beynəlxalq Neyrokimya Cəmiyyəti (International Society for Neurochemistry)

4

Avropa Sinir Elmləri Cəmiyyətləri Federasiyası (Federation of European Neuroscience Societies FENS)

5

Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM)