(+99412) 597-38-98

t.ü.f.d.,b.m, Sadıqova G. H.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Gülnarə Sadıqova Hüseyn qızı

2

İxtisas

Həkim

3

Vəzifə

baş m

4

Şöbə

Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası

 

Təhsili - Ali

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1984-1990- cı illər

Həkim-pediatr

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri.

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1991 – 1996

Sahə həkimi

Mərkəzi uşaq poliklinikası

Xırdalan şəhəri

2

1996 - 1999

Baş laborant

İnsan anatomiyası kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

3

1999 - 2003

Stajor-müəllim

İnsan anatomiyası kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

4

2003-2004

Assistent

İnsan anatomiyası kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

5

2004-hal-hazıradək

Assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

«Иммуногистохимические иссле-дования ангиогенеза при саркоме Юинга».

Ахундов Э.Д

Алиева И.О

Садыхова Г.Г

«Хирургия», журнал имени Н. И. Пирогова // №11, Москва 2011,. с. 41-45

2

Примитивная нейроэктодермаль-ная опухоль кости (PNET).

Ахундов Э.Д

Алиева И.О

Садыхова Г.Г

“Sağlamlıq” Bakı, 2011. Məqalə

3

О возможной связи между сар-комой Юинга и ПНЕТ

Садыхова Г.Г

Мурадов Х.К

АТУ-нун ЕТМ-нин елми-практик ъурналы, «Саьламлыг», Бакы, 2013, №3, с. 65-68

4

Osteosarkomaların morfoloji təd-qiqat metodları

Садыхова Г.Г

Мурадов Х.К

Azərbaycan Tibb Jurnalı, Bakı, 2013, N3, s.88-93

5

Комплексная диагностика остео-сарком

Мурадов Х.К

Садыхова Г.Г

«Хирургия», журнал имени Н. И. Пирогова // №9, Москва 2014,. с. 41-48