(+99412) 597-38-98

b.m. Nəcəfova T. M.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Təranə Nəcəfova Mirzə qızı

2

İxtisas

Müalicə işi

3

Vəzifə

Baş müəllim

4

Şöbə

Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası

 

Təhsili - Ali

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1978-1984-cü illər

Müalicə işi

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri, Bakıxanov küç.23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1984 - 1985

Həkim - interna

4№ - li klinik xəstəxana

Bakı şəhəri

2

1987 - 1991

Həkim

“Maarif” sanatoriiya profilak-toriya

Bakı şəhəri

3

1991 - 1993

Baş laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

4

1993 - 2008

Assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

 

2008- hal-hazıradək

Baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Perinevral qişanın formalaşma-sında iştirak edən strukturların histoloji və ultrastruktur xüsusiy-yətləri.

E.K. Qasımov

E.Ç.Əkbərov

N.T.Quliyeva

G.M.Əyyubova

Ş.Ə.Hüseynova

A.Ə.Əliyarbəyova

Azərbayca Tibb Jurnalı №4, 2009-cu il, səh.52-57

2

Onurğa beyni qanqlionu kapsulu-nun keçiricilik qabiliyyətinin makro və mikromolekulyar trasserlərin köməkliyi ilə tədqiqi.

E.K. Qasımov

E.Ç.Əkbərov

A.Ə.Əliyarbəyova

Azərbaycan Tibb Universitetinin 80 illik yubileyinə həsr olun-muş beynəlxalq elmi kon-fransın materialları. Bakı-2011, səh. 426-427.

3

Sinir sistemi.

A.Ə.Mənsimov

İ.İ.Nəzərov

“Xüsusi histologiya” dərs və-saiti II nəşr, Bakı 2013, səh. 4-25.

4

Tənəffüs sistemi.

S.N.Tahirova

“Xüsusi histologiya” dərs və-saiti II nəşr, Bakı 2013, səh. 141-155.

5

The mechanism of occurense of the endoneural edema induced by histamine.

E.K. Gasimov

L.E. Jamalova

R.Ghaffarzadagan

Journal of the Neurological Sciences 2013, V.333, Se.536.

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Dövlət İmtahan Mərkəzi

2

Azərbaycan Anatomlar, Histoloqlar və Embrioloqlar Elmi Cəmiyyəti