(+99412) 597-38-98

b.m. Mənsimov A. Ə.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Azər Mənsimov Əbdülhüseyn oğlu

2

İxtisas

Həkim

3

Vəzifə

Baş müəllim

4

Şöbə

Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası

 

Təhsili - Ali

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1981-1987-ci illər

Həkim-terapeft

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1987 - 1988

Həkim-interna

1 saylı kliniki xəstəxananın terapiya şöbəsi

Bakı şəhəri

2

1988 - 1991

Həkim-terapeft

Mərkəzi xəstəxananın təcili tibbi yardım şöbəsi

Quba rayonu

3

1991 - 1994

Aspirant

Azərbaycan Tibb Universiteti Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

4

1994- hal hazıradək

Baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Микрометрические показатели нейронов шейных паравертеб-ральных ганглиев человека в зрелом возрасте.

Б.М. Коркмазов

Сб. науч. трудов «Актуаль-ные проблемы теоретичес-кой и практической меди-цины». Баку, 1995 г., стр. 72-74

2

Пара-и эндокринная секреция как один из вариантов цитоспе-циализации в различных тканях человека

И.А. Гасанов

К.И. Мазитов

И.Х. Мирзаджанова

Е.С. Мамедзаде

Н.П. Касумов

Я.А. Агаев

Актуальные вопросы тео-ротической и клинической морфологии (сб. научн. тру-дов). Баку, 1997.г. стр. 117

3

Пара-и эндокринная секреция как один из вариантов цитоспе-циализации в различных тканях человека

И.А. Гасанов

И.Х. Мирзаджанова

Е.С. Мамедзаде

Н.П. Касумов

Х.К. Мурадов

Я.А. Агаев

Э.Г. Шабанов

Кутаиси-с Самедицино жур-нале №1. Тбилиси, 1998 г., стр.24-25

4

İnsanın müxtəlif toxumalarında sekretor ixtisaslaşmanın sitospe-sifik xüsusiyyətləri.

İ.Ə.Həsənov

Y.Ə. Ağayev

E.K. Qasımov

H.K.Muradov

N.P.Qasımov

ATU, elmi konfransın mate-rialları. Bakı, 1999 il, səh.70.

5

Паракриноциты в различных тканях неэндокринных органов человека в условия нормы.

İ.Ə.Həsənov

Y.Ə. Ağayev

E.K. Qasımov

A.İ.Şahməmmədova

Ə.e.x., prof. Kamil Əbdül-Salam oğlu Balakişiyevin anadan olmasının 100-illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın elmi məqalələr toplusu. Bakı, 2006 il, səh.233-236.

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Azərbaycan anatomiya, histologiya və embriologiya cəmiyyəti