(+99412) 597-38-98

ass. İbrahimova T. A.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Tubu İbrahimova Ağaməmməd qızı

2

İxtisas

Həkim-pediatr

3

Vəzifə

assistent

4

Şöbə

Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası

 

Təhsili - Ali

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1981-1988- ci illər

Pediatr

N. Nərimanov adına ATU

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1987 - 1988

Həkim

A.Çaparidze adına 3 saylı şəhər klinikası

Sabunçu rayonu

2

1988 - 1990

Həkim

Respublika klinik xəstəxa-nası

Yasamal rayonu

3

1991 - 1997

Baş laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası

Nəsimi rayonu

4

1997- hal hazıradək

Assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Neyrohormonia interactions on pancreatic secretion

Şıxmamedov N.A

Namazov F. R.

Nəcəfova T. M.

Azərbaycanda anatomiya məktə-binin banisi əməkdar elm xadimi prof. Kamil Əbdül Salam oğlu Balakişiyevin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olumuş beynəlxalq konfransın elmi mə-qalələr toplusu Bakı 2006 c. 311-313.

2

Исследовании клинико - мор-фологических параметров при костномозговых опухолях

Х.К.Мурадов

Садыгова Г. Г.

Алиева И.

Таирова С. Н.

Ümummilli lider H.Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi kon-fransın materialları, 5 may Bakı, 2008, s. 91-93

3

Uşaqliq Cismi Neoplazmala-rinin Histokimyəvi Tədqiqati.

Muradov H.K.

Sultanova T.A.

Əliyeva İ.O

Professor İsmayıl Məmmədovun yubiley konfransı, 2009.

4

Пути транспорта микро и мак-ромолекулярных трассе-ров в пределах пучков нерв-ных волокон.

Qasımov E.K.

Əliyarbəyova A.A.

Hüseynova Q.Ş.

Azərbaycan Tibb Universitetinin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş bey-nəlxalq elmi konfransın mate-rialları, 2010.

5

Ağ siçovulların beyin qabığında mikroqliya hüceyrələrinin histo-topoqrafiyası və ultrastruktur quruluş xüsusiyyətləri.

Əyyubova G.Ə.,

Sultanova T.Ə.,

Mehtiyev M.R.

Azərbaycan Tibb Universiteti əməkdaşlarının elmi tədqiqat iş-lərinin yekunlarına həsr edilmiş "Təbabətin aktual problemləri". Bakı 2014.