(+99412) 597-38-98

t.ü.f.d., ass. Hümbətova Ü. M.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Ülkər Hümbətova Müsəllim qızı

2

İxtisas

Pediatr, allerqoloq

3

Vəzifə

Assistent, tibb üzrə fəlsəfə doktoru

4

Şöbə

Allerqologiya və İmmunologiya

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1995-2002

Pediatr

ATU

Bakı şəhəri, Ə.Qasımzadə küç. 14

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2003-2008

Pediatr

Mingəçevir Mərkəzi Uşaq Xəstəxanası

Mingəçevir şəhəri

2

2008- 2009

Baş laborant

ATU, II uşaq xəstəlikləri kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov küç. 23

3

2009-2017

Assistent

Klinik Allerqologiya və immunologiya kursu

Bakı şəhəri, K.Rəhimov küç.29

4

2017-hal-hazıradək

Assistent

Allerqologiya və immunologiya kafedrası

Bakı şəhəri, K.Rəhimov küç.29

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

2011

Allergik xəstəliklərin müayinə və müalicə metodları

TC Sürəyya Paşa Eğitim Araşdırma Hastahanesi

2

2017

Uşaq ağciyər xəstəlikləri müayinə və müalicə metodları

TC  Marmara Universitesi

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Müxtəlif ağırlıq dərəcəli bron-xial astmanın müalicəsində siklesonid (Alvesko) prepa-ratının effektevliyi

L.İ.Allahverdiyeva,

Ü.M.Hümbətova,

S.N.Axundov,

S.Ə.Cəfərova

Azərbaycan allerqologiya və klinik immunologiya jurnalı (elmi praktik jurnal), Cild 3, 1, 2015, səh. 84 - 87

2

Allergik rinit

L.İ.Allahverdiyeva,

Ü.M.Hümbətova,

S.N.Axundov,

S.Ə.Cəfərova

Metodik vəsait, Bakı, 2016, səh.

3

Allergen spesifik immunote-rapiya üzrə beynəlxalq rəhbər

L.İ.Allahverdiyeva,

G.P.Əhmədova,

S.N.Axundov,

Ü.M.Hümbətova

Azərbaycan allerqologiya və klinik immunologiya jurnalı (elmi praktik jurnal), Cild 2, 3, 2016

 

4

Arı Allergiyası

Ü.M.Hümbətova,

S.N.Axundov,

G.P.Əhmədova

Azərbaycan Allerqologiya və Klinik İmmunologiya jurnalı (elmi-praktik jurnal) cild 5; №1; səh 50-55, 2017

5

Bakı şəhərində ağac tozcuğu sensibilizasiyanın xüsusiy-yətləri,

Axundov S.N.,

Hümbətova Ü.M., Axundova X.S.

Azərbaycan allerqologiya və klinik immunologiya jurnalı (elmi praktik jurnal), Cild 7, 3, səh.59-61, 2019

6

Bronxial astmada biomar-kerlər və onların hədəf müali-cə vasitəsinin seçimində rolu

 

Allahverdiyeva L.İ., Hümbətova Ü.M.,

Axundov S.N.

Azərbaycan allerqologiya və klinik immunologiya jurnalı (elmi praktik jurnal), Cild 7, 2, 2019 (xüsusi buraxılış), “İmmunoloji xəstəliklər” mövzusunda 1-ci Beynəlxalq konfransın proqram və tezisləri, Bakı, Azərbaycan, 17-18 may 2019-cu il, səh.13-14

  Cəmi 23 dərc olunmuş elmi işin müəllifidir

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Azərbaycan Allerqoloq və klinik immunoloqlar cəmiyyəti

2

Dissertasiya işlərinin problem komissiyasının üzvü

3

Kafedra Həmkarlar İttifaqı komitəsinin sədri