Elmi istiqamət

Allergik rinit, bronxial astma və atopik dermatitin molekulyar diaqnostikası. Dəri sınaqları, IgE-IFA  və molekulyar allerqodiaqnostikanın nəticələrinin müqayisəsi. ASİT üçün pasiyentlərin seçilməsi və bu müalicə üsulunun gözlənilən effektivliyinin molekulyar allerqodiaqnostika vasitəsilə qiymətləndirilməsi.