(+99412) 597-38-98

Elmi-pedaqoji kadr hazırlığı

Prof.  L.İ.Allahverdiyevanın rəhbərliyi altında 1 doktorluq, 3 namizədlik dissertasiyaları müdafiə olunub. Hal-hazırda 1 doktorluq və 4 namizədlik dissertasiyası işinə rəhbərlik edir.

1. Sultanova Nailə Həsən qızı  t.e.d.  “Uşaqlarda  bronxial  astmanın patogenezində neyropeptidlərin rolu” 2012-ci ildə müdafiə olunub - elmi məsləhətçi prof. L.İ.Allahverdiyeva

2. Əhmədova Gülnarə Pərviz qızı t.ü.f.d. elmi dərəcəsi almaq üçün “Müxtəlif ağırlıq  dərəcəsi olan atopik bronxial astmalı xəstələrdə limfositlərin apoptozun immunokompenent hüceyrələrə təsiri” dissertasiyanı 2013-cü ildə

müdafiə edib - elmi rəhbər prof.L.İ.Allahverdiyeva

3. Hümbətova Ülkər Müsəllim qızı t.ü.f.d. “Uşaqlarda virus induksiyalı bronxial astmanın klinik patogenetik gediş xüsusiyyətləri və müalicəsi” 2014-cü cü ildə müdafiə edib -elmi rəhbər prof.L.İ.Allahverdiyeva

4. Rüstəmli Ülviyyə Gündüz qızı t.ü.f.d. “Uşaqlıq borularının keçməzliyində lazer terapiyası və antihomotoksik müalicənin müştərək tədbiqi” dissertasiyası 27 sentyabr 2017-ci ildə müdafiə edib- elmi məsləhətçi prof. L.İ.Allahverdiyeva

5. Baş laborant Ələkbərova Nazilə Ağadaim qızı  t.ü.f.d. namizədlik dissertasiyasının mövzusu “Respirator allerqopatalogiyalı uşaqlarda sublinqval immunoterapiyanın effektivliyi” - elmi rəhbər prof. L.İ.Allahverdiyeva

6. Baş laborant Əfəndiyeva Nailə İntizam qızı t.ü.f.d. dissertasiyasının mövzusu  “Atopik bronxial astmalı uşaqlarda “Duzdağ mağara” speleoterapiyanın effektivliyi”- elmi rəhbər prof.L.İ.Allahverdiyeva

7. Məmmədova Günel Nadir qızı  t.ü.f.d. dissertasiyasının mövzusu “Uşaqlarda atopik dermatitin klinik-immunoloji xüsusityyəti və onun müalicəsinin optimallaşdırılması” iş davam edir- elmi rəhbər prof.L.İ.Allahverdiyeva

8. II  Uşaq xəstəlikləri kafedrasının baş laborantı Cəfərova Aytən t.ü.f.d. dissertasiyasının mövzusu “Uşaqlarda atopik bronxial astmanınn patogenezində və müalicəsində vitaminin D-nin rolu”-elmi məsləhətçi prof. L.İ.Allahverdiyeva

9. Elmi Tədqiqat Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunun böyük elmi işçisi Mustafayev İlqar t.e.d. dissertasiyası “Uşaqlarda kiçik bronxların xəstəlikləri” işi davam edir- elmi məsləhətçi prof.L.İ.Allahverdiyeva